Akustiske fiskemerker forteller hvordan laksen har det i merden. (Illustrasjonsbilde)Foto: Eivind Senneset
Akustiske fiskemerker forteller hvordan laksen har det i merden. (Illustrasjonsbilde)Foto: Eivind Senneset
Akustiske fiskemerker forteller hvordan laksen har det i merden. (Illustrasjonsbilde)Foto: Eivind Senneset

Akustiske merker forteller hvordan laksen har det i merden

Utvikling av individuelle akustiske fiskemerker gir verdifull og detaljert kunnskap om hvordan laks mestrer ulike forhold.

Fiskens individuelle egenskaper i merd kan kartlegges ved akustiske merker. 

Doktorgradsstipendiat Waseem Hassan ved NTNUs Institutt for teknisk kybernetikk jobber med utvikling av individuelle fiskemerker som måler fysiologi og atferd relevant for laks i eksponert oppdrett. Disse viser for eksempel hvordan laksen utnytter plassen i merden og hvordan den reagerer på det ytre miljøet som temperaturer, oksygennivåer, vannstrømstyrke og bølger.

zoomEt akustisk merke som opereres inn i fiskens bukhule og kommuniserer data trådløst i nær sanntid.
Et akustisk merke som opereres inn i fiskens bukhule og kommuniserer data trådløst i nær sanntid.

Slike merker kan også vise det indre miljøet i laksen, som hjerteslagsrate, samt at de kan beskrive laksens svømmeaktivitet gjennom eksempelvis akselerasjon.

Mottar data trådløst

- Merkene er akustiske, som tilsier at en mottar data trådløst og i nær sanntid. Måling av fiskens svømmehastighet og nye kommunikasjonsløsninger for datatransport har så langt vært fokusområder i dette arbeidet. Detaljert kunnskap om mestringsstrategier til individer og hvordan dette varierer innen grupper av fisk er essensiell kunnskap, og akustiske merker tillater slike målinger i det faktiske oppdrettsmiljøet, sier Ole Folkedal ved Havforskningsinstituttet (HI), som er delprosjektleder ved Exposed, til Tekfisk.

Fakta Exposed:

Forskningsrådet besluttet høsten 2014 å opprette Exposed, et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), som skal utvikle kunnskap og teknologi for robust, sikkert og effektivt fiskeoppdrett på eksponerte lokaliteter. Oppstarten for senteret var i 2015.

I Exposed forenes oppdrettsnæringen, service- og teknologileverandører, vertsinstituttet Sintef Ocean og andre fremtredende forskningspartnere.

Bakgrunnen for å opprette senteret er at betydelige deler av kysten i dag er utilgjengelig for oppdrettsnæringen, fordi den er avsidesliggende og utsatt for krevende vind-, bølge og strømforhold.

EXPOSED-senteret vil utnytte Norges sterke posisjon og kunnskap innen maritime sektorer, slik som havbruk og offshore, for å muliggjøre sikker og bærekraftig sjømatproduksjon i utsatte kyst- og havområder. Tekniske innovasjoner, slik som autonome systemer, offshorekonstruksjoner og -fartøy er nødvendige for å opprettholde produksjon under alle forhold og muliggjøre mer robuste, sikre og kontrollerte operasjoner.

Løsninger som muliggjør bruk av mer eksponerte lokaliteter vil trolig bidra til bærekraftig vekst i både norsk og global havbruksproduksjon. Senterets fokus vil frembringe kompetanse og løsninger som vil tjene også mer skjermet produksjon. I tillegg vil ny kunnskap fra eksponert havbruk kunne tas i bruk i andre maritime produkter og tjenester.

Les også: Bidrar til at oppdretterne kan søke mer ekstreme områder

En prototypemodul, kalt «Internet of Fish» et utviklet. Modulen bruker LPWAN (low-power wide-area network), en type trådløs radiokommunikasjon, til å overføre data som mottas fra den akustiske mottakeren til en ekstern server som er tilgjengelig via Internett. Dermed kan data fra fisken vises og analyseres i sanntid av brukere. Modulen er designet med spesielt hensyn til energieffektivitet. Utviklingsfasen av modulen er fullført, og er klar til å benyttes i merder.

Les også: Tror utviklingstillatelser kan føre til nye hybridløsninger

( VILKÅR )
 
Del saken