Den ombygde passasjerferjen «M/S Aure» avluser med SkaMik
Den ombygde passasjerferjen «M/S Aure» avluser med SkaMik
Den ombygde passasjerferjen «M/S Aure» avluser med SkaMik

Antall mekaniske behandlinger har falt

Lusenivåene i Norge er generelt lavere i år enn i fjor. Frem til juni er det gjennomført 415 mekaniske avlusninger, mot 534 på samme periode i fjor.

Det skriver Mattilsynet i en pressmelding tirsdag formiddag.

- Det ser ut som om kravet om lavere lusegrenser om våren er overholdt i noe større grad enn i fjor, selv om det var en del anlegg på vestlandskysten som hadde problemer, sier Elisabeth Wilmann, direktør for fisk og sjømat i Mattilsynet i meldingen.

Men selv om det er behandlet færre ganger, var det fortsatt «mange tilfeller med skader på fisken».

Stor nedgang i Midt-Norge

Det er særlig i Midt-Norge at antall mekaniske behandlinger har falt. Her har det blitt behandlet 58 ganger så langt i år, ned fra 158 ganger på samme tid i fjor.

- Det kan tyde på at lave lusenivåer hos alle virker beskyttende for alle, sier Wilmann i meldingen.

Færre behandlinger har også ført til færre meldinger om skader ved avlusing i Midt-Norge, mens det i Sør-Norge har vært en «betydelig økning».

14 anlegg med vedtak om redusert produksjon

I vår har åtte anlegg i Nordland fått varsel om redusert produksjon, mens et anlegg i Sogn og Fjordane har fått forlenget vedtak med to år. Ifølge Mattilsynet er det nå 14 anlegg med aktive vedtak om redusert produksjon.

Samtidig har 28 lokaliteter fått tilbakeført sin produksjon til opprinnelig MTB-grense.

Videre opplyses det at det fra Rogaland til Sunnmøre har vært mye lakselus på vill laksefisk og sjøørret, mens det lengre nord generelt har vært lite lus på vill laksefisk.

( VILKÅR )
 
Del saken