Lingalaks sin lokalitet i Strandebarm.Foto: Kjersti Kvile
Lingalaks sin lokalitet i Strandebarm.Foto: Kjersti Kvile
Lingalaks sin lokalitet i Strandebarm.Foto: Kjersti Kvile

Leverer landstrømanlegg til Lingalaks

Goodtech har dratt i land en kontrakt verdt rundt ni millioner kroner.

Selskapet skal levere et nøkkelferdig høyspent landstrømanlegg til tre av Lingalaks sine lokaliteter på Vestlandet. I leveransen inngår prosjektering-, engineering- og installasjonstjenester, leveranse av materiell og legging av sjøkabel, heter det i en melding fra Goodtech. 

Prosjektet starter umiddelbart, og planlegges ferdigstilt rundt årsskiftet 2018/2019. Goodtech har tidligere utført en studie på til sammen syv lokaliteter, samt bistått Lingalaks med å søke investeringsstøtte gjennom Enova.

- For Lingalaks handler dette mye om kampen for å holde våre produksjonskostnader nede, sier daglig leder Erlend Haugarvoll i Lingalaks i meldingen. 

Investeringen skal gjøre at Lingalaks samlet reduserer dieselforbruket med nærmere 300.000 liter diesel i året.

- Dette utgjør en betydelig kostnadsreduksjon i driften siden kostnaden for elektrisitet fra diesel er minst tre ganger høyere enn for fornybar kraft fra land. På grunn av såpass stor avstand fra land til flåter vil vi med høyspentkabel få lave tap i selve kabelen sammenlignet med tradisjonell lavspentkabel, noe som bidrar positivt, fortsetter han. 

I en studie viste nylig Bellona og ABB at landstrøm i lakseoppdrett kan kutte CO2-utslippene med 360.000 tonn. Da var det nettopp høyspentkabler ABB anbefalte.

Lingalaks skal få integrert fiber i kraftkabelen til land, og får dermed infrastruktur for fjerndrift og automatisering. 

- I tillegg legger vi nå grunnlaget for fremtidig ladestruktur for ladbare hybrid arbeidsbåter og servicefartøy, sier Haugarvoll. 

( VILKÅR )
 
Del saken