Uttesting av kilenot i makrellfiske.Foto: FHF
Uttesting av kilenot i makrellfiske.Foto: FHF
Uttesting av kilenot i makrellfiske.Foto: FHF

Har testet om kilenot kan fungere i makrellfiske

En ny utforming av kilenot for å fange makrell har så langt gitt lovende resultater.

Forsøket med kilenot er en del av et forprosjekt gjennomført av Havforskningsinstituttet i samarbeid med Matre Fiskeriselskap, melder Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

I de siste 15 årene har noen fiskere, særlig i Rogaland og Sunnhordland, forsøkt å bruke kilenot i fisket etter makrell. Nøtene blir satt ut i mai, når temperaturen når 10 grader. Fisket har vært varierende og er avhengig av fint og stille vær. Det har derfor vært et ønske fra den miste kystflåten at det utvikles ny teknologi som kan forbedre fisket. Med bakgrunn i dette startet FHF dette prosjektet på høsten 2015 og som har pågått helt fram til nå.

Forsøkene er gjennomført over to sesonger, med modifisering fra første til andre forsøk. Den første versjonen hadde et rektangulært fangstkammer og to ledegarn som dannet en kileformet inngang. 

zoomNyutviklet kilenot.
Nyutviklet kilenot.

Justeringene som ble gjort ga en markert økning i fisk som svømte inn i nota. Men sonar-observasjoner viste at fisk som kom inn i det rektangulære fangstkammeret snudde raskt og gikk ut igjen.

zoomNyutviklet kilenot.
Nyutviklet kilenot.

Forskerne mener at åpning på kortsiden bør testes og at fangstkammeret kan gjøres større. Dette for at det blir lengst mulig fri svømmeavstand for stimer som kommer inn i nota. En slik rigging forenkler også håndtering. Det kan med fordel også testes om fiskene bør ledes inn i et sekundærkammer ved hjelp av et kilesystem for ytterligere å redusere rømming. Sekundærkammeret kan da monteres i direkte tilknytning til hovedkammeret.

Dette vil det trolig bli sett nærmere på i et nytt prosjekt.

( VILKÅR )
 
Del saken