Fôrsentraler er ett eksempel på automatisering av sjøproduksjonenArkivfoto: Anders Furuset
Fôrsentraler er ett eksempel på automatisering av sjøproduksjonenArkivfoto: Anders Furuset
Fôrsentraler er ett eksempel på automatisering av sjøproduksjonenArkivfoto: Anders Furuset

- Fjernstyring er første steg for å automatisere sjøproduksjonen

Havbruksnæringen har mye å hente på automatisering. Det mener foredragsholdere på denne ukens konferanse på Hitra.

Industri 4.0 - skyløsninger - big data - maskinlæring - bare buzzord, eller noe lakseoppdrettere bør sette seg inn i? Ifølge foredragsholdere på konferansen «Automatisering i havbruksindustrien» arrangert av Norsk Forening for Elektro og Automatisering (NFEA), er det en rekke fordeler med mer automatisering, skriver IntraFish.

- Fôrfaktoren i Norge har ikke blitt bedre på 20 år, viser tall fra Fiskeridirektoratet. Hvem sin feil det er, vet jeg ikke. En har ikke dokumentasjon som viser individbaserte resultater. (..) Samtidig ser vi at produksjonstiden i norsk kyllingproduksjon har stupt de siste årene, sa Kristian Henriksen. Finnmarkingen leder klyngen NCE Aquatech Cluster, som har 113 partner-bedrifter.

zoomKristian Henriksen, daglig leder i NCE Aquatech Cluster sier at han stadig blir kontaktet av utenlandske aktører som er interessert i å kjøpe norsk oppdrettsteknologi. 
Kristian Henriksen, daglig leder i NCE Aquatech Cluster sier at han stadig blir kontaktet av utenlandske aktører som er interessert i å kjøpe norsk oppdrettsteknologi. 

Ifølge ham klarer de fleste lakseoppdretteren ikke å komme seg under 1,20 i fôrfaktor, selv om enkeltlokaliteter kan komme ned, også til under 1,0.

- Da er det artig når det kommer selskaper med automatisert teknologi, som får fisken til å vokse raskere, og fôrfaktoren til å falle.

- Om noen år skal vi selge teknologi for det samme som vi selger laks for i dag, sa Henriksen.

Norge har konkurransefortrinn, også på lønn

Henriksen mener at Norge har flere fordeler av å automatisere, og at det kan gjøre oss mer konkurransedyktige.

- Høy kompetanse er faktisk ikke så dyrt i Norge. Det er for eksempel 25 prosent lavere kostnader med å ha en IT-ingeniør ansatt i Norge enn i USA. I tillegg har Norge blant verdens laveste strømpriser. Med automatisering kan vi absolutt være konkurransedyktig, sa Henriksen.

Mer automatisering vil også bidra positivt for de ansatte.

- Havbruk er Norges nest farligste næring å jobbe i, etter fiskeriene sa han.

Han mener også at kostnadsøkningen en har hatt i norsk laksenæring tvinger frem mer automatisering for å være konkurransedyktig.

- Produksjonskostnadene har steget betydelig de siste årene, og det er slett ikke bare på grunn av lakselus.

Henriksen mener også at mer automatisering må til om en skal nå målet om produksjon av 5 millioner tonn laks årlig.

- I Norge har vi ikke greid å produsere mer laks per ansatt siden i 2005.

zoomKonferansen Automatisering i havbruksindustrien avholdes denne uken i Hitra-hallen
Konferansen Automatisering i havbruksindustrien avholdes denne uken i Hitra-hallen

Mye å hente på sjøsiden, som med fjernstyrt fôring

Lars W. Andersen er områdeansvarlig havbruk i industrigiganten ABB og komitemedlem i NFEA

- Målet med konferansen er å ha en ren teknologikonferansen mot havbruksnæringen - skape en arena hvor sluttbrukere og leverandører møtes, sier han til IntraFish.

Konferansen samler i år som i fjor rundt 90 deltakere, fordelt på leverandører og oppdrettere - med leverandører i flertall.

- I dag er det en god del automatiserte prosesser på fabrikkene, men stort potensial på sjøanleggene, sier Andersen.

- Om næringen skal nå målene om en femdobling, kan en ikke femdoble antall ansatte, legger han til.

- Dere kan sikkert tilby all slags sensorer og utstyr - men har oppdretterne behov for det?

- Vi har teknologi som møter problem, mens oppdretterne har problem som søker teknologi. Oppdrettere er veldig opptatt av biologi, noe som selvfølgelig er viktig. Samtidig må de være gode til å handel teknologi fra de som er gode på det. Leverandørene har mye å lære av oppdrettere. Mange av dem leverer teknologi til en rekke bransjer. De er eksperter på teknologi, så er oppdretterne eksperter på biologi.

Andersen mener at fôrsentraler er et godt eksempel på automatisering av sjøproduksjonen.

- Fjernstyring av prosesser er noe petroleumsbransjen har gjort i mange år. Det er første steg for å automatisere sjøproduksjonen. Så er det mulighet for å koble fôring, telling, biomasseberegning og så videre sammen. Ingen leverandør kan tilby alt, men de kan tilby ulike deler, og få det koblet sammen - potensialet er veldig stort. Havbruksnæringen er i ferd med å bli automatisert, og næringen er veldig frempå der.

( VILKÅR )
 
Del saken