Tre nye katapultsentre er utnevnt.Foto: Jarle Nyttingnes
Tre nye katapultsentre er utnevnt.Foto: Jarle Nyttingnes
Tre nye katapultsentre er utnevnt.Foto: Jarle Nyttingnes

Nye katapult-sentre skal få ut mer havteknologi

Bergen Teknologioverføring, NCE Maritime Clean Tech og ÅKP Blue Innovation Arena er tatt opp i ordningen Norsk katapult.

Alle tre skal jobbe opp mot havnæringene.

- Jeg vil gratulere de tre miljøene med å ha fått et spennende og viktig oppdrag. Havet er et av de viktigste områdene Norge skal satse på i fremtiden. De nye katapult-sentrene vil bidra til at nye løsninger fra havnæringene kan testes, utvikles og overføres til andre bransjer, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Nærings- og fiskeridepartementet har bevilget 125 millioner kroner til Norsk katapult i 2018. I tillegg til opptak av tre nye sentre, utdeles det om lag 55 millioner til videreutvikling av de eksisterende katapult-sentrene; Manufacturing Technology på Raufoss og Future Materials i Kristiansand og Grimstad.

Katapult-sentrene tilbyr spesialiserte testfasiliteter, kompetanse og nettverk. Målgruppen er særlig små og mellomstore bedrifter over hele landet, men også større bedrifter og forsknings- og utviklingsmiljø.

Dette er de tre nye katapult-sentrene:

  • Ocean Innovation Norwegian Catapult Centre i Bergen skal være et nasjonalt senter med fokus på utvikling av nye løsninger for vekst og grønn omstilling innenfor havnæringene. Katapult-senteret vil teste nye løsninger innen for eksempel petroleum, matproduksjon og fornybar energi. Det etableres av Bergen Teknologioverføring (BTO) i nært samarbeid med flere store aktører og næringsklynger.
  • Sustainable Maritime Norwegian Catapult Centre på Stord skal være et nasjonalt senter innenfor ulike typer energisystem som batteri, brenselsceller og hybride systemer til havnæringene og relatert industri. De tar utgangspunkt i «det grønne skiftet», et område hvor de allerede har etablert betydelig kompetanse og kapasitet. Bak satsningen står klyngen NCE Maritime Clean Tech, i samarbeid med flere ledende forskningsmiljøer.
  • DigiCat Norwegian Catapult Centre i Ålesund skal være et nasjonalt senter knyttet til bruken av simulering, digitale tvillinger og virtuell prototyping. Det er primært rettet mot havnæringene, men er relevant for hele den norske produksjonsindustrien. Katapult-senteret etableres av ÅKP Blue Innovation Arena, som har med seg flere store samarbeidspartnere fra næringsliv og forskning.
( VILKÅR )
 
Del saken