Som en del av prosjektet for å reetablere laks og røye i vassdrag i Skibotnregionen, vil Veterinærinstituttet sette ut yngel av laks og røye. (Illustrasjonsbilde)Foto: SINTEF
Som en del av prosjektet for å reetablere laks og røye i vassdrag i Skibotnregionen, vil Veterinærinstituttet sette ut yngel av laks og røye. (Illustrasjonsbilde)Foto: SINTEF
Som en del av prosjektet for å reetablere laks og røye i vassdrag i Skibotnregionen, vil Veterinærinstituttet sette ut yngel av laks og røye. (Illustrasjonsbilde)Foto: SINTEF

Vil sette ut yngel av laks og røye i Skibotnregionen

Utsettet er en del av et prosjekt for reetablering av laks og røye i vassdrag i Skibotnregionen i Troms, etter at en har bekjempet Gyrodactulus salaris i regionen.

I fjor ble det lagt inn lakserogn av Skibotnstamme fra genbanken til klekking og oppfôring ved Tromsø havbruksstasjon i Kårvika. I år ble det lagt inn røyerogn fra genbanken av Skibotn og Signaldalstamme til klekking og startfôring ved samme anlegg.

Veterinærinstituttet søker om å få sette ut denne fisken fra Tromsø havbruksstasjon, opptil 20.000 1-årig lakseyngel og opptil 20.000 startfôrede årsyngel av røye i vassdrag i Skibotnregionen. Dette er i tråd med «Plan for reetablering av laks-, sjørøye og sjøørretbestander etter fjerning av lakseparastitten Gyrodactulus salaris i Skibotnregionen».

( VILKÅR )
 
Del saken