Stingray sammenstiller luselaserne sine i Groruddalen utenfor Oslo.Foto: Anders Furuset
Stingray sammenstiller luselaserne sine i Groruddalen utenfor Oslo.Foto: Anders Furuset
Stingray sammenstiller luselaserne sine i Groruddalen utenfor Oslo.Foto: Anders Furuset

Snart kan det bli slutt på manuell telling av lus

Stingray skal ikke lenger bare skyte lus, men nå også telle dem.

Selskapet, som leverer luselasere, har nå lansert bildebasert lusetelling.

- Tjenesten blir gratis ut året, og vi har fått signaler på at 75 - 100 enheter, som er rundt halvparten av aktive enheter, kommer til å benytte seg av muligheten allerede fra juni, sier daglig leder John A. Breivik i Stingray til IntraFish.

Ingen fysiske oppgraderinger av laserne må til - men omfattende arbeid med programvaren ligger bak.

- Vi har jobbet med infrastrukturen og plattformen vår siden 2016. Fra april til oktober i fjor jobbet biologene våre med prinsippet bak lusetellingen. Siden femårsjubileet vårt i oktober har vi testet systemet med enkelte kunder, og vi er nå veldig glade for at vi lanserer versjon 1.0 som planlagt nå i dag, sier Breivik.

Fortsatt manuelle tellinger

Stingray-sjefen sier at systemet kommer til å plukke tilfeldige fisk som det tar bilder av.

- Så vil systemet telle lus, og foreslå hvor mange det er. Standarden er 40 fisk i uken per merd. Røktere eller driftsledere vil gå gjennom bildene, og bekrefte eller avvise luseforslag, for så å rapportere det inn til oss. Dermed vil systemet lære, og bli stadig bedre dess flere bilder det behandler og får tilbakemeldinger på.

Inntil videre er systemet ment som en beslutningsstøtte.

- Vi ser at flere oppdrettere i perioder teller lus flere ganger enn den lovpålagte en gang i uken. De kan for eksempel telle manuelt på mandager, og bruke vårt system for egen beslutningsstøtte til å telle på torsdager. Når det er varmt i vannet, kan ting endre seg fort, sier Breivik.

- Hvor presist er deres system?

- På voksne hunnlus er det veldig god korrelasjon. Det er i dag en feilmargin på rundt 20 prosent, men det avhenger av lusepresset. Systemet vil raskt bli bedre kalibrert når vi får satt det i gang i flere merder.

- Dette vil etter hvert spare oppdrettere for veldig mye arbeid, samtidig med at de får langt raskere og bedre tellinger, og laksen får bedre velferd, avslutter Breivik.

Tidligere denne uken meldte ilaks.no at Trondheims-firmaet Ecotone hadde inngått en avtale med Lerøy og Måsøval om testing av deres prototype av en automatisk luseteller fra august.

Mattilsynet: - Kan tas i bruk allerede nå om det er godt nok

Arbeidet med ny luseforskrift hvor det åpnes for at automatiserte tellesystemer kan erstatte dagens manuelle operasjoner med håv, bedøvelse og manuell telling, er i gang.

- Vi jobber med den nye luseforskrift nå. Den sendes snart fra Mattilsynet til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), og det legges opp til å godkjennelse av teknologinøytral tellemåte. Samtidig er det slik at vi kan gi dispensasjon fra dagens luseregelverk dersom en kan dokumentere at en har gode systemer på plass, sier Aud Skrudland til IntraFish. Hun er spesialinspektør i Mattilsynets region Midt, og veterinær.

Skrudland sier at Mattilsynet forsøker å være fleksible, og vil ikke være et hinder for utvikling av nye metoder som de er «sikre på gir like god eller bedre fiskevelferd».

- Så om noen for eksempel kan dokumentere at den automatiserte tellingen deres fungerer på sommeren på fisk mellom 2 og 4 kilo, men ikke har god nok dokumentasjon under andre forhold og størrelser, kan vi åpne for at den automatiserte tellingen er godkjent for nettopp fisk mellom 2 og 4 kilo på sommeren, sier Skrudland.

( VILKÅR )
 
Del saken