Krillen fiskes i Antarktis.Foto: Paul Nicklen
Krillen fiskes i Antarktis.Foto: Paul Nicklen
Krillen fiskes i Antarktis.Foto: Paul Nicklen

Fiske etter krill, er det grunn til optimisme?

Fiskeridirektoratet har lyst ut to nye konsesjoner for fiske av krill i Antarktis. Interessen kommer til å være stor, til tross for at bransjen er preget av konflikt, søksmål og store økonomiske tap.

Etterspørsel etter protein vil øke fremover og det er liten tvil om at krill er en sunn og bærekraftig kilde. Norsk oppdrettsnæring er en av de som trenger tilgang til mer protein. Det er denne økte etterspørselen som er hovedårsaken til at interessen også denne gangen kommer til å bli stor.

Toppen i 2013

Fra krill fremstilles krillolje, et produkt som tidligere ble spådd å erstatte tran i norsk kosthold. Krillolje inneholder ikke spesielt mye omega-3 fettsyrer, og disse er stort sett bundet til fosfolipider, og i tillegg den svært dyr å fremstille. 

Oljen er tyktflytende og har en har en mørk rød farge som skyldes et høyt nivå av antioksidanten astaxanthin. Sammenlignet med andre omega-3 oljer selges det i dag lite krillolje og markedet nådde toppen rundt 2013. Etter en nedgang er det igjen rapportert økt salg av krillolje og bransjen opplever større oppmerksomhet internasjonalt. Årsaken til dette er sammensatt, men en viktig faktor er langsiktige satsing på forskning, dokumentasjon og produktutvikling.

Økning i omega-3

Ved Universitetet i Oslo og i samarbeid med OsloMet, har de nylig avsluttet en større randomisert kontrollert studie hvor effekten av krillolje ble undersøkt. Resultatene som nå er publisert viste, ikke overraskende, at personer som tok krillolje fikk en statistisk signifikant økning i konsentrasjonen av omega-3 i blodplasma og en svak nedgang i triglycerider (dog ikke signifikant). 

Det som var veldig interessant var at de fikk en signifikant reduksjon i blodsukker, noe som ikke var tilfellet for de som spiste fisk i tråd med statens anbefalinger og de som var placebo-gruppen. Molekylærbiologiske analyser viste at denne prosessen var styrt av hvordan sentrale gener for blodsukkerregulering ble transkribert.

Mer bioeffektive

Krillolje har blitt markedsført som en kilde til biotilgjengelige omega-3 fettsyrer. Det er publisert studier som viser tyder på at det kan være sant, men resultatene fra Oslo viser at krillolje er langt mer enn det. 

Krillolje gjør omega-3 fettsyrene mer bioeffektive. Bioeffektivitet beskriver funksjonen til et næringsstoff langt dypere i den metabolske prosess enn biotilgjengelighet. Biotilgjengelighet og bioeffektivitet er sammenkoblete fenomener, men bioeffektivitet beskriver en effektiv bruk av et biotilgjengelig næringsstoff. På en måte kan bioeffektivitet bli sett på som hvor effektivt et næringsstoff kan omgjøres til sin aktive form. I tilfellet krillolje utgjør omega-3 fosfolipider en allerede aktiv form av omega-3.

Erfaringene fra kommersialiseringen av krillolje viser at forskning er avgjørende, det tar tid og det er svært kostbart. Totalt sett har det likevel blitt brukt lite penger på forskning sammenlignet med andre næringer. For å bevare optimismen må det satses mer enn det gjøres nå og aktørene bør samarbeide langt mer for å systematisk bygge kunnskap. Hvis det skjer er det grunn til optimisme og fangst av krill i Antarktisk, som uansett vil finne sted av andre nasjoner, blir en viktig næring også for Norge.

( VILKÅR )
 
Del saken