Lene Sveen (til v.) jobber med skinnhelse og sår hos oppdrettslaks. Her er hun på laboratoriet med Elisabeth Ytterborg.Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen
Lene Sveen (til v.) jobber med skinnhelse og sår hos oppdrettslaks. Her er hun på laboratoriet med Elisabeth Ytterborg.Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen
Lene Sveen (til v.) jobber med skinnhelse og sår hos oppdrettslaks. Her er hun på laboratoriet med Elisabeth Ytterborg.Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen

Ble overrasket over hvor interessant lakseskinn kan være

Lene Sveen har funnet ut at stress forsinker sårheling hos laksen.

Tilfeldigheter gjorde at det var dette som ble temaet for doktorgradsarbeidet hennes. 

- Det handler om å prøve å forstå mer av laksens skinn og hvordan skinnet reagerer på ulike forhold i oppdrett, som høy biomasse, akutt stress og redusert vanngjennomstrømming, sier Sveen som tar doktorgraden tilknyttet Nofima og CtrlAqua, et forskningssenter for lukkede oppdrettsanlegg.

- Hva har dere funnet ut?

- Skinnet endrer seg veldig etter hvordan miljøet er og om laksen er stresset eller ikke. Oppdrettsmiljøet påvirker laksens skinn.

Dette er Lene Sveen

  • Doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen
  • Er tilknyttet prosjektet SalmoFutura ved CtrlAqua som er et forskningssenter for lukket oppdrettsteknologi. 

-  Og hva betyr det?

- Vi har gjort forsøk hvor vi har stresset fisken med høy biomasse, og de viste at den får forsinket sårheling. Det er ikke positivt. Men i første omgang viser forsøkene mest at skinn responderer på endringer i miljøet, og så må vi finne ut hvordan vi kan styrke skinnet og hva dette har å si for laksen.

- Hvordan har dere gjennomført forsøkene?

- I forskningslaboratorier på Universitetet i Bergen og på Sunndalsøra. Hovedforsøkene har tatt for seg forskjellig biomasse av laks, og sett på hvordan ulike tettheter påvirker skinnet. Alle forsøkene skal simulere lukkede anlegg i sjø med gjennomstrømming av sjøvann. Det kan bli høyere biomasse i lukkede anlegg enn det som er tillatt i dag, og vi ville se hvordan det påvirker fisken. 

zoomLene Sveen forsker på fiskeskinn og fiskehelse.
Lene Sveen forsker på fiskeskinn og fiskehelse.

- Hva ble resultatet?

- I de tankene vi har testet ser det ut som om man kan ha høyere tetthet enn 25 kilo per kubikkmeter. Hvis du har lav tetthet på ti kilo per kubikkmeter blir fisken aggressiv, så for lav tetthet er heller ikke bra. Vi har også vist at tettheten ikke bør være over 75 kilo per kubikk. 

- Hva har vært den største utfordringen underveis?

- Det har gått ganske greit. Alle sier det er så vanskelig å ta doktorgrad, men jeg har ikke møtt på noen store utfordringer, mer små som må løses hele veien.

- Hvordan har det vært å jobbe med dette prosjektet?

- Veldig spennende. Jeg visste ikke at skinn var et såpass spennende organ før jeg begynte. Jeg visste heller ikke at man kan bruke skinn som sensor for hvordan laksen har det. Det har vært mye mer interessant enn jeg trodde før jeg begynte. 

- Hva er drømmeprosjektet ditt?

- Akkurat nå er det å få fortsette å jobbe med slimceller og slimgener i laks og gå mer i dybden på det. Vi har fått noen spennende resultater, som det hadde vært interessant å fortsette å se på.

- Har du noen planer når doktorgraden din er ferdig til høsten?

- Jeg fortsetter som forsker i Nofima, og skal jobbe med fiskehelse på ulike områder.

- Hva vil du si er oppdrettsnæringens største utfordring?

- Det ser ut som om de sliter med dødelighet og lakselus. De har veldig høye produksjonskostnader på grunn av behandling av lakselus, som også gir høy dødelighet. Det er en dårlig kombinasjon. 

zoomHer undersøker Lene Sveen en bit med lakseskinn.
Her undersøker Lene Sveen en bit med lakseskinn.

- Er det noe forskning kan være med på å løse?

- Jeg tror avl mot lakselus kan ha en effekt. En må tenke både på kortsiktige og langsiktige løsninger, og med avl må man holde på i noen generasjoner. 

- Hva ville du gjort hvis du ble forsknings- eller teknologiminister for en dag?

- Jeg ville gjort det enklere å etablere lukkede oppdrettsanlegg. Jeg har inntrykk av at de møter mye skepsis fordi det er så mye ny teknologi. Jeg ville gjort det lettere å komme i gang med store prototyper.

- Er lukkede anlegg veien å gå for næringen?

- Det ser ut som om de har noen lovende resultater. Hvis man skal øke produksjonen, er det kanskje lurt med lukkede anlegg. Men det er vanskelig å si hva som blir den nye ipaden innen lukkede anlegg, man er fremdeles i oppstartsfasen. 

- Hva er du mest stolt over å ha oppnådd så langt?

- At det ser ut som om jeg klarer å bli ferdig på tiden. Jeg gleder meg til å få ut artikkelen som jeg jobber med på stress og sårheeling. Den viser at sår og stress er en dårlig kombinasjon for laksen.

( VILKÅR )
 
Del saken