fra forskningen
Seksjonen «Fra forskningen» består av artikler skrevet av ansatte ved en av de norske forskningsinstitusjonene.
Forskerne er ett skritt nærmere å kunne utsette kjønnsmodningen hos laks.Foto: Aleksander Nordahl
Forskerne er ett skritt nærmere å kunne utsette kjønnsmodningen hos laks.Foto: Aleksander Nordahl
Forskerne er ett skritt nærmere å kunne utsette kjønnsmodningen hos laks.Foto: Aleksander Nordahl
fra forskningen
Seksjonen «Fra forskningen» består av artikler skrevet av ansatte ved en av de norske forskningsinstitusjonene.

Har funnet cellene som bremser kjønnsmodning

At hannlaks blir tidlig kjønnsmoden er et problem både for oppdrettsfisken og -næringen. Nå har forskere fra Havforskningsinstituttet funnet hvilke celler som har genet som bremser kjønnsmodningen.

- Nå har vi funnet ut hvor pubertetsgenet er regulert under kjønnsmodning hos laks. Dermed er vi et stort skritt nærmere å forstå hvordan kjønnsmodningen i laks styres og hvordan vi kan utsette den, sier postdoktor Erik Kjærner-Semb. Han forsker på laksen sitt pubertetsgen i et prosjekt der målet er å kunne utsette eller stoppe kjønnsmodningen. Resultatene er nylig publisert i Nature Scientific Reports.

Kjønnsmoden fisk blir lettere syk

- Kjønnsmoden laks blir lettere syk enn laks som ikke er kjønnsmoden. Derfor er tidlig kjønnsmodning hos oppdrettslaks et velferdsproblem for fisken. I tillegg påfører det oppdretter økonomisk tap siden de får dårligere betalt for slik fisk, forklarer Kjærner-Semb.

zoomErik Kjærner-Semb.
Erik Kjærner-Semb.

Mennesker har samme gen

Hos laks blir hannene kjønnsmodne tidligere enn hunnene, derfor har forskerne konsentrert seg om pubertetsgenet til nettopp hannene.

- Vi har funnet ut at pubertetsgenet er aktivt i en bestemt celletype i testiklene hos hannfisk. Denne kunnskapen kan vi etter hvert bruke til å hindre at hannene blir for tidlig kjønnsmodne, sier Kjærner-Semb.

Pubertetsgenet til laks heter vgll3. Det er med på å styre hvilken alder laksen har ved kjønnsmodning.

- Det samme genet finnes i mennesker, også hos oss har det blitt assosiert med tidlig pubertet, sier Kjærner-Semb.

Helt ny kunnskap

Hvordan pubertetsgenet fungerer hos laks, og hvilke vev og stadier som er viktige, har til nå vært helt ukjent.

- Vi har analysert reguleringen av vgll3 i forskjellige vev fra laks ved å sammenligne ulike modningsstadier for å se forskjeller. Resultatene viser at vgll3 blir regulert i laksens testikler ved starten av kjønnsmodningen i kjønnscellenes støtteceller, sier Kjærner-Semb.

Pubertetsgenet vgll3 er en del av et nettverk av gener (Hippo-pathway) som er med på å regulere celledeling.

- Analysene våre viser at aktiviteten til dette nettverket blir redusert under kjønnsmodningen i hannlaks. Det tyder på at vgll3 fungerer som en brems på celledeling i testiklene, det vil si at genet holder igjen kjønnsmodningen, helt til fisken er klar for å starte puberteten. Dette genet er dermed en viktig faktor som styrer laksens alder ved kjønnsmodning, sier Kjærner-Semb.

Artikkelen ble først publisert hos Havforskningsinstituttet.

( VILKÅR )
 
Del saken