Bunnen undersøkes hvert år.Foto: Magnus Haga Kvale
Bunnen undersøkes hvert år.Foto: Magnus Haga Kvale
Bunnen undersøkes hvert år.Foto: Magnus Haga Kvale

Prøver ut DNA-testing av bunnen under merdene

En ny DNA-test gir håp om å redusere tidsbruk og kostnader knyttet til de pålagte bunnundersøkelsene under oppdrettsanlegg.

Det melder Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

Metodikken kalles DNA barcoding, og innebærer at hver enkelt art som finnes i en bunnprøve kan registreres og kvantifiseres ved å lese av artens «strekkode». Dette vil kunne gjøre at slike undersøkelser både utføres raskere og gi mye mer informasjon om miljøtilstanden i sedimentet, ifølge FHF.

Prosjektet har kommet så langt at metoden valideres opp mot dagens standard-metode, og det er dialog med relevante myndigheter og sertifiseringsordninger om når og hvordan metoden kan tas i bruk. Validering vil pågå også i 2018.

Bunnundersøkelser under havbruksanlegg gjennomføres årlig på alle lokaliteter som er i bruk. Dagens metodikk er basert på blant annet registrering og telling av bunndyr fra slamprøver.

( VILKÅR )
 
Del saken