Konsernsjef Hallvard Muri i Akva Group kan fortsatt melde om god ordreinngang og solide ordrebøker for utstyrsprodusenten.Foto: Anders Furuset
Konsernsjef Hallvard Muri i Akva Group kan fortsatt melde om god ordreinngang og solide ordrebøker for utstyrsprodusenten.Foto: Anders Furuset
Konsernsjef Hallvard Muri i Akva Group kan fortsatt melde om god ordreinngang og solide ordrebøker for utstyrsprodusenten.Foto: Anders Furuset

Akva Group med økte inntekter og ordreinngang

Innen landbasert teknologi økte omsetningen og marginene, men ordreinngangen ble halvert.

Inntektene i første kvartal 2018 var på 589 millioner kroner, opp fra 510 millioner kroner samme kvartal i fjor. Driftsresultat før avskrivinger (ebitda) var 59 millioner kroner i kvartalet, opp fra 54 millioner kroner i fjorårets første kvartal, skriver IntraFish.

Også ordreinngangen var god i kvartalet for Akva Group, som per 31. mars hadde en ordrebok på 1,43 milliarder kroner. Ordreinngangen i første kvartal i 2018 var 639 millioner kroner.

Prosjekter er utsatt

De fleste områder og regioner i konsernet leverer økte resultater og inntekter i første kvartal. Innen merdbasert teknologi var ordreinngangen i den nordiske regionen på 293 millioner kroner i første kvartal mot 244 millioner kroner samme kvartal i fjor. 

Også i Americas øker ordreinngangen med 70 millioner kroner til 187 millioner kroner i kvartalet, og Akva Group melder om høy aktivitet.

Innen landbasert teknologi økte omsetningen og marginene, men ordreinngangen ble halvert til 51 millioner kroner i kvartalet sammenlignet med første kvartal i fjor.

- Den lave ordreinngangen i kvartalet var et resultat av at noen prosjekter er blitt utsatt. Omsetningen øker som følge av at leveranser på prosjekter i ordreboken har startet og marginene er bedret sammenlignet med samme kvartal i 2017, opplyser Akva Group.

- Utsiktene er gode

Selskapet opplyser videre at Atlantis Subsea Farming, som fikk tildelt en utviklingstillatelse i februar og, som Akva Group har i samarbeid med Sinkaberg-Hansen og Egersund Net, nå er i planleggingsfasen med hensyn til gjennomføringen av prosjektet. Opprinnelig ble det søkt om seks utviklingstillatelser til prosjektet med undersjøiske lakseoppdrettsanlegg.

- Etter en betydelig vekst i ordreinngang og ordrereserve i 2017 er utsiktene for Akva Group gode for 2018. Aktiviteten i det nordiske merdbaserte segmentet, samt etterspørselen etter tjenester innenfor service og ettermarked fortsetter å være god. Service og ettermarked har en høy prioritet i vår strategi. Markedsforholdene i Chile forventes å forbli gunstige, og vi har implementert forbedringer i drifts- og produktporteføljen, som ytterligere styrker vår konkurranseposisjon og tilstedeværelse i markedet. Det forventes vekst i lakseproduksjonen ved østkysten i Canada og på Island og Akva Group har posisjonert seg for å ta del i veksten i disse markedene, skriver selskapet i kvartalspresentasjonen.

Hør podkast med teknologidirektør Trond Sevrinsen i Akva Group her:

( VILKÅR )
 
Del saken