Royal Greenland vil lagre torsk i merder ute i havet en periode før de tas til land og slaktes.Foto: VAN RYCKEVORSEL, Gilbert
Royal Greenland vil lagre torsk i merder ute i havet en periode før de tas til land og slaktes.Foto: VAN RYCKEVORSEL, Gilbert
Royal Greenland vil lagre torsk i merder ute i havet en periode før de tas til land og slaktes.Foto: VAN RYCKEVORSEL, Gilbert

Royal Greenland løser torskeutfordring med oppdrett

Royal Greenland henter inspirasjon fra den norske laksenæringen for å snu et tapsbringende fiskeri etter torsk.

Det skriver FødevareWatch.

Roayl Greenland er eid av det grønlandske selvstyret, og er blant annet forpliktet til å ta imot torsk fra lokale fiskere. Utfordringen for konsernet er at kysttorsken rundt Grønland tradisjonelt sett har vært av dårlig kvalitet, og derfor oppnår en lave priser for fisken i markedet. Dette har derfor vært en tapsbringende aktivitet for Royal Greenland.

Dette vil selskapet nå løse med levendelagring av torsk i store merder på åpent hav. Brønnbåter henter fisken hos fiskerne, frakter den videre til disse merdene, hvor fisken står en periode før de tas til land og slaktes.

Les også: Nye fremskritt for avl på oppdrettstorsk

En fordel med dette konseptet er også at kvaliteten på fiskekjøttet blir bedre, og dermed kan en oppnå høyere pris i markedet, sier direktør Mikael Thinghuus i Royal Greenland til FødevareWatch.

En annen utfordring har vært at det er så små volumer som fiskes i hver bygd at det har vært vanskelig å tjene penger på det. Ved å samle disse fangstene for levendelagring til havs, kan en få volumer som er på et akseptabelt nivå inn til slakteriet i kystbyen Maniitsoq.

Thinghuus vil ikke si hvor mye selskapet har tapt på kysttorsken ved Grønland, men røper at det «ikke er et lite tosifret millionbeløp».

I fjor var Royal Greenland nær på å gå i null på torskevirksomheten. En hadde over 7.000 tonn inn til fabrikken i Maniitsoq. Om en lykkes med å tjene penger på virksomheten, vil det være en stor bragd, mener Thinghuus.

Han opplyser at det også kan være aktuelt med flere slike oppdrettsanlegg på vestkysten av Grønland.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

( VILKÅR )
 
Del saken