Karin Pittman er professor ved Universitetet i Bergen og gründer i Quantidoc.Foto: Ove Sjøstrøm
Karin Pittman er professor ved Universitetet i Bergen og gründer i Quantidoc.Foto: Ove Sjøstrøm
Karin Pittman er professor ved Universitetet i Bergen og gründer i Quantidoc.Foto: Ove Sjøstrøm

Forskere går sammen om å lage verktøy som kan si om laksen er frisk

Laksen skal få sin egen helseindeks.

Forskere fra oppdrettslandene Norge, Chile, Canada og Skottland samarbeider i jakten på en felles, objektiv måte å slå fast at fisken er frisk.

- Vi har kommet sammen for å støtte den globale laksenæringen gjennom å finne ut hva vi har som kan si at frisken er fisk, ikke bare at den mangler visse patogener, sier professor Karin Pittman ved Universitetet i Bergen til Tekfisk. Hun er en av de norske forskerne som er med.

Et virvar av tester

Patogener er sykdomsfremkallende mikroorganismer, og det finnes mange måter å måle disse på. Det Pittman og forskerne mener trengs, er en egen helseindeks for laks som næringen, forvaltningen og andre forskere kan bruke.

- Den skal også kunne brukes av de på merdkanten, de som selger og de som kontrollerer fisken, sier professoren.

Til sammen er de ti forskere som har fått 300.000 kroner av Norges forskningsråd til et forprosjekt som skal berede grunnen for det videre arbeidet.

- Vi har et virvar av ikke-sammenlignbare tester. Men det er samme laks verden over, og selv om de er avlet litt forskjellig, er helse helse. Heldigvis gjenoppdager vi ikke hjulet, men bygger på WHO sitt begrep «One health», som er utarbeidet for å få menneskets helse standardisert, sier Pittman.

Samles i Canada

I september skal langt flere enn de ti i kjernen møtes i Canada for å diskutere hvordan man i praksis kan bygge en vitenskapelig basis for frisk laks. Planen er etter det å kunne sende en søknad om et større globalt initiativ i et prosjekt med flere bidragsytere.

- Vi er klar over at det finnes gode forskere i næringen og i de enkelte selskapene. Vi som har sendt inn søknaden er ikke ansatt i noen av selskapene for å beholde troverdigheten, men vi håper de kommer til møtet, sier Pittman. 

Målet er å finne et verktøy som kan ha en reell anvendelse i det daglige arbeidet.

- Finnes det ikke en måte å slå fast om fisken er frisk på i dag?

- Nei, nei, nei. Helse er mer enn fravær av patogen, gjentar Pittman.

Hun utdyper:

- Med ny genteknologi er det mulig å detektere patogener på et langt lavere nivå enn det som kan forårsake sykdom. Vår evne til å detektere patogener overgår dermed evnen til å detektere helse. Vi har alle patogener i oss, bakterier og parasitter, selv om vi betrakter oss som frisk.

Fra rødt til grønn sone

Målet er at metoden skal være så klar og tydelig at en ny røkter kjapt kan se om det går bra eller dårlig med fisken.

- Mesteparten av fiskehelsestrategien nå går på den kliniske fasen, når fisken allerede er i rød sone. Vi vil vite hva som driver fisken fra rødt til gul og grønn sone.

Både lakselus og sykdommer som PD og ILA er utfordringer for dagens oppdrettsnæring, i tillegg til mindre kjente sykdommer. 

- Med litt flaks sparer vi selskapene for mye innsats og mange kryssbeskjeder, sier Pittman.

Finne forbindelsen

Hun er selv medeier i Quantidoc, som bruker lakseslim for å si hvordan fisken har det.

- Det er en kvantitativ måte å måle på, men det er en liten brikke i et mye større bygg. Alle i prosjektet har sin kunnskap som de bringer med. Min er en liten del, og alt kobles opp til fiskens helse. Det er flere måter å se det på.

- Men om metoden deres blir en del av det felles verktøyet, kan det gi mer salg av Quantidocs løsning?

- Jeg har ikke tenkt på det som en måte å øke salget på. Ikke i det hele tatt. Vi leter etter objektive måter å kvantifisere helse på, og det finnes flere, sier Pittman.

Hun nevner blant annet PCR, som er en måte å slå fast virus- og bakteriesykdommer hos fisk på, og atferdskriterier som blant annet prosjektet Fishwell ser på.

- Det er andre programmer som er bygget opp for å se på atferd og svømmehastighet. Marine Harvest har en detaljert gjelleskårindeks, Nofima bruker et skjema for vurdering av fiskehelse. Flere har verktøy som kan anvendes, men hvordan lage en forbindelse mellom disse, det er poenget, sier Pittman.

( VILKÅR )
 
Del saken