Egne propeller skal gjøre trålene enklere å styre.Foto: Ecotrawl
Egne propeller skal gjøre trålene enklere å styre.Foto: Ecotrawl
Egne propeller skal gjøre trålene enklere å styre.Foto: Ecotrawl

Slik skal de gjøre det enklere å styre trålen

Målet til Ecotrawl er å gjøre tråling mer miljøvennlig og effektivt.

Ideen kom fra Øyvind Frøytland, som eier reketråleren «Havlys».

- Jeg driver og tråler selv, og ser at det er mye kraft som forsvinner vekk, sier Frøytland, som kommer fra Søgne i Aust-Agder til Tekfisk.

zoomØyvind Frøytland, en av gründerne i Ecotrawl.
Øyvind Frøytland, en av gründerne i Ecotrawl.

Propeller i stedet for tråldører

Sammen med Mads Bjørnenak, som er ingeniør, startet han selskapet Ecotrawl. Der holder de på med to prosjekter som skal gi mer målrettet tråling. 

Det ene går på å installere styrbare tråldører om bord på fartøyet. Disse kan regulere trålen aktivt hele tiden mens den fisker. Det andre dreier seg om å erstatte tråldørene med to propeller som er styrbare ved hjelp av et kontrollsystem. 

- Vi tror at når man flytter trekkraften ned til trålen, kan den styres mer presist enn i dag, sier Bjørnenak, som er daglig leder i Ecotrawl.

Har søkt om patent

Trålen vil også kunne flyte nærmere fartøyet i stedet for å ligge bak, noe som gjør at den er nærmere sonaren som forteller hvor fisken er, ifølge den daglige lederen.

- Dermed går det kortere tid fra du har fått informasjon til du kan styre trålen dit hvor fisken er, sier han.

I tillegg til mer presis styring, er bedre virkningsgrad blant effektene de håper på. 

- Når tråldøren er borte, får man også redusert drivstofforbruket, sier den daglige lederen.

Gründerne har søkt patenter for begge ideene, og har fått støtte fra blant annet Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og Innovasjon Norge.

- Vi holder på med en mulighetsstudie der vi ser på krefter, gjør strømmingsanalyser og grunnleggende beregninger, sier Bjørnenak.

Les også: Halverte trålen, løste problemene med småreker

zoomTo slike propeller (thrustere) skal drive trålen.
To slike propeller (thrustere) skal drive trålen.

Oljegründere

De to har fått med seg seriegründerne Tom Fedog og Erik Zachariasen, som blant annet står bak oljeserviceselskapet Stimline.

- Vi har også gått inn med millioner selv, men vi trenger en partner. Det er neste skritt, en investor eller et verft som vil prøve dette ut, sier Frøytland, som er tråleksperten i Ecotrawl.

Ifølge ham er de i dialog med to-tre aktuelle partnere.

- Vi har jobbet veldig stille med dette i halvannet år, og ikke sagt noe. Grunnen er at ideen gjerne forandrer seg på veien, og det er ikke vits i å gå ut med noe før du har fått prøvd det ut, sier Frøytland.

Så langt er det teoretiske beregninger de har gjort.

- Nå er skrittet å få gjort en tanktest i Danmark, i tillegg til å få en partner på plass, sier Frøytland. 

«Sille Marie» skal teste

De to nye trålmetodene, som skal passe for forskjellige typer fiske, har ulike målgrupper. Styrbare tråldører vil være for alle typer eksisterende båter, mens konseptet med propeller i trålen i utgangspunktet skal passe for større, havgående fartøy. 

- Det må være nybygg, båten må designes etter det utstyret, sier Frøytland.

Tanktesten vil skje i løpet av høsten, og håpet er å ha fullskala testing tidlig neste år. Gründerne har fått med seg den pelagiske tråleren «Sille Marie» for fullskala tester av styrbare tråldører.

Medeier og skipper Yngvar Salthaug på «Sille Marie» har tro på konseptet.

- Ja, på sett og vis har vi det, selv om vi ikke har grunnlag for å si hva et slikt system vil koste til slutt. Selve prinsippet er bra, hvis du kan få trålerne mer styrbare vil det optimalisere virkningen, sier han til Tekfisk. 

Les også: Storm og stille rundt sorteringsrist

Jobber kveld og helg

Ecotrawl har knyttet til seg en masterstudent fra NTNU som gjør beregninger på konseptet. Til sammen er de seks personer som jobber med utviklingen av de to nye trålkonseptene. Men ingen på fulltid.

- Vi jobber på kveldstid og i helger slik oppstartsselskaper ofte gjør, sier Bjørnenak. 

De har så vidt begynt å fortelle om hva de holder på å utvikle.

- Responsen er at mange synes det er spennende og interessant, men lurer på besparelser, vedlikeholdskostnader og investeringskostnader, sier Bjørnenak.

- Hva sier dere da?

- At vi er i mulighetsstudiefasen, og at det må vise på underveis. Men vi har tro på at dette kan være positivt for en god del trålere.

Les også: Tenker store tanker i tanken

Ecotrawl

ECO Trawl AS ble startet i juni 2016 og er basert på en idé om å automatisere tråling ved hjelp av offshore- og marinteknologi.

En av to ideer går ut på å plassere kraftige elektriske propellenheter (thrustere) der hvor tråldørene er i dag på en trål.

Propellenhetene erstatter trekkraften fra trålerens propell og propellenhetene får elektrisk kraft fra en generator på tråleren. Propellenhetene kan styres i vannet med side- og dybderor.

Den andre ideen går ut på å installere intelligente, styrbare tråldører.

Kilde: FHF

( VILKÅR )
 
Del saken