I Norge finnes det en unik, stor og tilnærmet uutnyttet kilde til marint råstoff, skriver Inge Bruheim.Foto: Rune Kvamme
I Norge finnes det en unik, stor og tilnærmet uutnyttet kilde til marint råstoff, skriver Inge Bruheim.Foto: Rune Kvamme
I Norge finnes det en unik, stor og tilnærmet uutnyttet kilde til marint råstoff, skriver Inge Bruheim.Foto: Rune Kvamme

Fremtidens helsekostprodukter inneholder marint protein

Potensialet for bruk av omega-3 fettsyrer innen helse og ernæring er stort.

Norge har historisk sett vært ledende på produktutvikling innen omega-3 fettsyrer fra fisk, og de siste årene også på omega-3 fosfolipider fra krill. Dette viser at det finnes kompetanse og vilje nasjonalt til å bygge en marin ingrediensindustri. 

Møre og Romsdal har vært ledende og har i dag etablert klyngesamarbeidet «Blue Legacy» for å forsterke denne utviklingen. 

Kaster avskjær

I Norge finnes det i tillegg en unik, stor og tilnærmet uutnyttet kilde til marint råstoff. Dette kommer fra den norske havgående fiskeflåten som i dag kaster store mengder med avskjær fra produksjonen av HG (sløyd og hodekappet fisk) og filet. Dette er ferskt råstoff av høy kvalitet som er rikt på protein og med fett som inneholder omega-3 fettsyrer.

Forsking på omega-3 har pågått i flere tiår og i dag er helseeffekten godt dokumentert. Mesteparten er utført på omega-3 fra marine kilder og det publiseres nå årlig over 200 oversiktsartikler på feltet. 

Disse artiklene beskriver forskningsområder som mental helse og kognitiv funksjon, forebygging og behandling av hjerte/kar sykdommer, håndtering av betennelsestilstander (fordøyelsessystemet, ledd, hjerne etc.), fedme, metabolsksyndrom, allergier mm. Potensialet for bruk av omega-3 fettsyrer innen helse og ernæring er dermed veldig bredt. Omega-3 fettsyrer i naturlig og konsentrert form har vært på markedet lenge og av den grunn vært gjenstand for et omfattende dokumentasjonsarbeid.

Lovende resultater

Til sammenligning er det utført få studier for å dokumentere effekten av marine proteiner. Marine proteiner som helsekost er et kommersielt lite produkt, noe som resulterer i en lav etterspørsel etter råstoff og lite forskning. 

Den siste tiden har det blitt publisert flere studier gjort i dyr som har vist lovende resultater som å redusere kolesterol og triglycerid (TG)-nivået i blodplasma. Videre er det dokumentert betennelsesdempende effekter og det er også vist en at blodtrykket kan reguleres gjennom hemming av aktiviteten til ACE-1. Det som er veldig interessant er at det er vist at marine proteiner og omega-3 fettsyrer kan virke synergistisk på reduksjon av plasma lipider og på den måten gi en sterkere effekt enn om de ble gitt hver for seg. 

Møre og Romsdal bør lede an

Slike kombinasjonsprodukter av marine lipider og proteiner, som for eksempel pulver/mel fra fisk eller krill, er som et fiskemåltid i miniatyr. De kan også lett kombineres med andre bioaktive komponenter og de kan da settes sammen på en slik måte at de møter et spesifikt biologisk behov. Lovende forsøk i dyremodeller og muligheten til nye applikasjoner viser hvilket fokus kliniske studier bør ha i fremtiden. Kombinasjonen av marint lipid og marint protein har helt tydelig potensiale til å virke synergistisk til å bedre menneskers helse.

Restråstoffet fra den havgående fiskeflåten bør utnyttes til å etablere en ny marin ingrediensindustri i Norge. Hvordan kan dette gjøres mest mulig effektivt? Dette bør involvere et samarbeid mellom industriaktører, forskningsmiljøer og med offentlig støtte fra for eksempel Norges Forskningsråd. 

Det er derfor naturlig at Møre og Romsdal med sine maritime og marine industriklynger som bør lede an nasjonalt i dette arbeidet. Denne satsingen har en god sjanse for å lykkes, spesielt hvis man tar utgangspunkt i det som er markedets behov og ikke industriens behov for å bli kvitt et stort volum med råstoff.

Oddrun Gudbrandsen ved Universitetet i Bergen forsker på hvor sunt fiskeslo er, hør podkast her:

( VILKÅR )
 
Del saken