Varmebehandling kan være vondt for laksen

Fagartikkelen Termisk behandling av laks i Norsk veterinærtidsskrift dokumenterer at det forekommer alvorlige skader på fisk i etterkant av termiske avlusinger.

Ved termisk avlusning holdes fisken i vann på 28-34 grader i 30 sekunder. I 2014 ble det foretatt tre termiske behandlinger, mens det i fjor ble foretatt 1308 behandlinger. Metoden er i dag den vanligste formen for ikke-medikamentell behandling av laks og regnbueørret mot lakselus.

- Økt dødelighet forekommer etter slik behandling, sier Trygve T. Poppe, som er en av forfatterne av artikkelen, i en pressemelding.

Artikkelen dokumenterer at det forekommer alvorlige skader på fisken etter at den har vært utsatt for termisk avlusing. Sannsynligheten er også høy for at metoden er smertefull for fisken, ifølge forfatterne.

Materialet som er undersøkt er hovedsakelig fra syk fisk og gjenspeiler derfor ikke nødvendigvis den gjennomsnittlige forekomsten av skader.

 
Del saken