«Kronprins Haakon» kom til Norge og Bergen like før nyttår. Prisen på skipet er anslått til 1,4 milliarder.Foto: Marine Research Institute
«Kronprins Haakon» kom til Norge og Bergen like før nyttår. Prisen på skipet er anslått til 1,4 milliarder.Foto: Marine Research Institute
«Kronprins Haakon» kom til Norge og Bergen like før nyttår. Prisen på skipet er anslått til 1,4 milliarder.Foto: Marine Research Institute

Voldgiftsdom klar i striden mellom HI og italiensk verft

Havforskningsinstituttet og det italienske verftet Fincantieri har vært uenige rundt byggingen av det nye isgående forskningsfartøyet «Kronprins Haakon».

6. april kom en dom i en voldgiftssak mellom de to partene.

Voldgift er en form for privat rettergang der en tvist løses av en voldgiftsrett i stedet for av de alminnelige domstoler.

Havforskningsinstituttet skriver på sine nettsider at de «registrerer at voldgiftsretten i det vesentlige har gitt Havforskningsinstituttet medhold».

- Dommen er omfattende og vi vil nå bruke den nærmeste tiden til å gjennomgå og vurdere denne. Det vil derfor ikke være riktig å kommentere resultatet eller premissene ytterligere på nåværende tidspunkt, sier prosjektdirektør Tore Nepstad i meldingen. 

I mars ble båten overlevert fra verftet, noe forsinket. 

Opprinnelig skulle skipet blitt levert sommeren 2016, men underveis har det vært flere forsinkelser.

«Kronprins Haakon» kom til Norge og Bergen like før nyttår. Her startet man på ettermontering av utstyr og utbedringer før fartøyet etter et par uker gikk videre til Vard Langsten. Det viste seg imidlertid at listen over gjenstående arbeid og utbedringer var noe lenger enn forventet. 

Her kan du se hvordan det ser ut inni skipet:

( VILKÅR )
 
Del saken