Kronprins Haakon.Foto: Marine Research Institute
Kronprins Haakon.Foto: Marine Research Institute
Kronprins Haakon.Foto: Marine Research Institute

Nå er milliardskipet overlevert

Egentlig skulle skipet vært døpt i forrige uke. Tirsdag ble det overlevert fra det italienske verftet.

Dato for dåp var i utgangspunktet satt til 22. mars, men allerede en måned før ble det klart at overtakelsen ble forsinket.

Fremdeles er ikke alt klart på båten, men ifølge en melding fra Havforskningsinstituttet betyr eierskiftet at Norge overtar ansvaret for ferdigstillelse.

- Vi ble enige med det italienske verftet Fincantieri om at dette var den mest praktiske løsningen for å få til en rask ferdigstillelse av «Kronprins Haakon», sier prosjektdirektør Tore Nepstad ved Havforskningsinstituttet i meldingen.

«Kronprins Haakon»

  • Blir et av verdens mest avanserte forskningsfartøy. 
  • Fartøyet skal kunne overvåke ressurser, miljø- og klimatilstanden i Arktis og Antarktis, og drive forskning og undervisning i disse områdene. 
  • Har isbryterklasse og skal dekke både eksisterende og nye behov for tilstedeværelse, overvåkning og datainnsamling i islagte og åpne farvann til alle årstider.
  • Skipet skal eies av Norsk Polarinstitutt, drives av Havforskningsinstituttet og største bruker blir Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.

Setter av 25 millioner

Han vil ikke gå detalj på hva som gjenstår, ut over at det gjelder ferdigstillelse av store og små arbeider. 25 millioner euro av kjøpesummen er satt av for å dekke disse arbeidene.

Opprinnelig skulle skipet blitt levert sommeren 2016, men underveis har det vært flere forsinkelser.

Prisen på skipet er anslått til 1,4 milliarder. En av de store brukerne er forskningsprosjektet «Arven etter Nansen», som etter planen skal ha tre lengre tokt med skipet i år. Her deltar ti forskjellige forskningsinstitusjoner.

Ferdig til sommeren

Utbedringsarbeidet skal utføres ved Vard Langsten på Sunnmøre. Forventet ferdigstillelse er nå i løpet av juni.

- Dette vil ha en viss effekt på planlagte tokt med fartøyet, men det er for tidlig å si hvor mye, sier Nepstad i meldingen.

«Kronprins Haakon» kom til Norge og Bergen like før nyttår. Her startet man på ettermontering av utstyr og utbedringer før fartøyet etter et par uker gikk videre til Vard Langsten. Det viste seg imidlertid at listen over gjenstående arbeid og utbedringer var noe lenger enn forventet, og partene har diskutert en stund hvordan dette skal løses.

Her kan du se hvordan det ser ut inni skipet:

( VILKÅR )
 
Del saken