Vikingbank på loddefiske i Barentshavet februar 2018.Foto: Privat
Vikingbank på loddefiske i Barentshavet februar 2018.Foto: Privat
Vikingbank på loddefiske i Barentshavet februar 2018.Foto: Privat

Skal finne ut hva som skjuler seg i fiskebankene

Forskere skal nå gå gjennom data fra 13 fiskebanker i Barentshavet for å finne ut mer om fisken som er der, og hvorfor det oppstår endringer.

Fiskebankene ligger som fjelltopper i havet. Ofte har de sitt helt spesielle økosystem. Derfor vil forskere i prosjektet «Drivebanks», bruke metoder som er brukt på øy-forskning for å finne ut mer om fiskesamfunnet ved hver fiskebank.

- Vi vil studere hvilke fiskearter vi finner der, både kommersielle og ikke-kommersielle arter, hvilke endringer som skjer over tid, om det er variasjon mellom banker og hva som driver disse prosessene, sier seniorforsker Kari E. Ellingsen ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

zoomKari Ellingsen, seniorforsker ved NINA.
Kari Ellingsen, seniorforsker ved NINA.

Øyer og fjelltopper

Forskningsprosjektet har fått 5,9 millioner kroner fra Norges forskningsråd, og skal gå over fire år.

- Vi vil blant se på hva som gjør at sammensetningen av arter varierer i tid og rom.

- Er ikke dette gjort før?

- Ikke med de metodene vi bruker. Vi bruker en teoretisk tilnærming som er laget for å studere øyer i havet. Det er også gjort andre steder på land, der man ser på fjelltopper eller innsjøer som isolert fra området rundt og studerer dyrelivet der. Fiskebankene er jo som fjelltopper eller undervannsøyer, sier seniorforskeren.

Barentshavet og Canada

Forskere fra Canada, Russland, Frankrike og Sveits er med, i tillegg til forskere fra NINA, UiT og Havforskningsinstiuttet.

- Denne gruppen av folk har helt forskjellig kompetanse, og derfor er det en artig sammensetning. Noe vet mye om fisk i Barentshavet, andre har kunnskap om fisk utenfor Canada, noen har god kompetanse på biologisk mangfold eller dataanalyser og statistikk, andre jobber med fysisk oseanografi. 

Hvis vannet hadde blitt tappet ut av havet, ville fiskebankene sett ut som fjell. Forskerne vil se hvordan systemene oppå fiskebankene er.

- Det er ingen streng definisjon av hva en fiskebank er, men vi har sett på topografien, og definert 13 banker i Barentshavet. Noen er kjente og har navn, andre ikke. I tillegg er det et system på østsiden av Canada vi skal ta for oss, nemlig Scotian Shelf som ligger nordvest i Atlanterhavet. Det er et mindre geografisk område med cirka ti banker.

zoomFiskebanker i Barentshavet: I slike grunne havområder gir strømforholdene gode vekstforhold for plankton, og dermed økt produktivitet og rike fiskebestander.
Fiskebanker i Barentshavet: I slike grunne havområder gir strømforholdene gode vekstforhold for plankton, og dermed økt produktivitet og rike fiskebestander.

Mye fisk

Ellingsen tror at det å zoome inn på fiskebankene kan gi mye informasjon om variasjon og endringer i havet.

- Fiskebankene er steder vi vet det foregår mye. Fordi det er høy produktivitet drar også en rekke hvalarter dit. Det er ikke tilfeldig at fiskerne drar dit og fisker, de har i alle år visst at det er der mye av fisken er, sier hun. 

Forskerne vil bruke data som allerede er samlet inn fra områdene, og bruke nye metoder for å analysere dem. Så langt har de blant annet jobbet med å klassifisere fiskearter etter blant annet størrelse og kroppsform og hva de spiser for å kunne gjøre bedre analyser.

- Vi har også begynt å se på hvordan strømsystemene er rundt bankene for å finne ut om det er mulig med transport av egg og larver mellom bankene, og hvilken retning denne transporten går.

- En viktig ressurs

- Hvorfor er dette et viktig prosjekt?

- Prosjektet bidrar med ny kunnskap om fiskesamfunnene i noen av de mest produktive områdene i et av våre viktigste matfat.

Informasjonen skal gi en bedre forståelse av det marine økosystemet og være nyttig for både forvaltningen og andre brukere.

- Det er nyttig å kunne mer om mønstre og endringer i fiskesamfunn ettersom fisk er en viktig ressurs, sier Ellingsen.

( VILKÅR )
 
Del saken