Nina Jensen og Kjell Inge Røkke ved Bygdøynes, Oslo.Foto: Ilja C. Hendel
Nina Jensen og Kjell Inge Røkke ved Bygdøynes, Oslo.Foto: Ilja C. Hendel
Nina Jensen og Kjell Inge Røkke ved Bygdøynes, Oslo.Foto: Ilja C. Hendel

De vil bygge norsk Silicon Valley for havutvikling

Bedrifter, miljøorganisasjoner, forskere og gründere ønskes alle velkommen til det som skal bli Verdenshavenes hovedkvarter på Fornebu.

- Det vi ønsker med dette er å samle alle relevante internasjonale aktører under samme tak for å få til mer innovasjon, praktiske løsninger, datadeling og samhandling for livet i havet, sier administrerende direktør Nina Jensen i X Four-10 til Tekfisk. 

Fortgang

Selskapet er et heleid datterselskap av Kjell Inge Røkkes private selskap TRG, og står også bak byggingen av det nye forsknings- og ekspedisjonsfartøyet REV (Research Expedition Vessel).

Planen ble lansert i februar. Tanken er at ledende kunnskaps-, innovasjons- og forskningsmiljøer knyttet til havet skal samles på Fornebu i Bærum.

- Det er veldig mange gode initiativ og mye arbeid som foregår verden over. Men det er liten grad av samhandling, samarbeid, datadeling og koordinering. Vi ønsker gjennom å etablere Verdenshavenes hovedkvarter å samle alle disse aktørene og få litt mer fortgang i de konkrete løsningene som livet i havet trenger, sier Jensen.

- Hvilke løsninger?

- Hvordan bekjempe ulovlig fiske, hvordan forhindre at havet fylles opp med plast og forsøpling, hvordan redusere mengden forurensning og ødelagte havområder og de to raskest voksende truslene: havforsuring og klimaendringer.

Silicon Valley

- Hvem håper dere skal flytte til et slikt senter?

- Det er fortsatt et åpent spørsmål, det kan være alt fra relevante FN-institusjoner, ledende miljøorganisasjoner, næringslivsaktører som jobber med problemstillingene, ulike katalysatorer og innovasjonsmiljøer knyttet til hav. Du kan se for deg dette som et slags Norges svar på Silicon Valley for hav, med et bredt spekter av ulike aktører. Vi ønsker å kunne tilby lab-fasiliteter og tilgang på relevante forskningsmiljøer.

Jensen viser til at det fra før er ledende havforskningsmiljøer i Norge, blant annet i Bergen, Trondheim og Tromsø.

- Vi ønsker å forsterke det gode arbeidet de gjør, og se hvordan vi kan være en aktiv samarbeidspartner for dem slik at vi kan få til enda mer. Intensjonen er gjennom dette å virkelig sette Norge på verdenskartet som den ledende havnasjonen i verden, sier hun.

zoomHer på Fornebuporten skal Verdenshavenes Hovedkvarter bygges.
Her på Fornebuporten skal Verdenshavenes Hovedkvarter bygges.

Vil ikke ha lokaliseringsdebatt

- Du nevnte Bergen, Trondheim og Tromsø. Er det naturlig at et slikt hovedkvarter kommer på Fornebu?

- Ja, absolutt. For det første sitter mange av næringsaktørene knyttet til hav i Oslo, for det andre så er det ikke de andre norske byene vi konkurrerer med i kampen om et sånt senter. Det er store internasjonale byer som Paris, London, Singapore og Nairobi. Dette bør ikke dreie seg om en lokaliseringsdebatt i Norge, snarere hvordan vi kan få det til. At det ligger i nær tilknytning til hovedstaten er et must. Dessuten er det et område hvor vi har tilgang på tomt og en investor som ønsker å gå i gang med å bygge, det gjør at vi har muligheten til å realisere dette.

Aker, der Røkke er hovedeier, eier tomtearealer på Fornebu. Selskapet flyttet inn i nytt hovedkvarter der i 2015.

Samle kunnskapsmiljøer

TRG-selskapet arbeider for en «campus» - en åpen plass med samling av flere bygg og et signalbygg. Ambisjonen er å samle kunnskapsmiljøer knyttet til bærekraftig fiskeriforvaltning, skipsfart, havteknologi, havbruk, laboratorier, vitenskap, forskning og interesseorganisasjoner. Det åpnes også for å ha leiligheter, hotell, kontorer og konferansefasiliteter i samme område.

- Kjell Inge Røkke har lenge hatt en visjon om å reise Verdenshavenes hovedkvarter her, og nå vil han gjøre det til virkelighet. Det er et fantastisk initiativ. Aker ønsker å være med å legge til rette for at det kan realiseres. Hva dette kan innebære for Aker, vil vi komme tilbake når bygg og planer konkretiseres, sa konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker i en pressemelding da planene ble lansert på et kommunestyreseminar i regi av Bærum kommune.

zoomNina Jensen er direktør i X Four-10, og ønsker seg mer samarbeid på tvers.
Nina Jensen er direktør i X Four-10, og ønsker seg mer samarbeid på tvers.

Mange mener mye

Jensen sier at de nå vil kjøre en nasjonal innspillsrunde og høre med relevante aktører hvilket innhold nybygget bør ha og hvilke aktører som bør være med.

- Hvordan har responsen vært etter at ideen ble lansert?

- Nå hadde vi en ganske beskjeden lansering i første omgang. Det dreier seg om en visjon, og folk er spente på hva dette kan innebære og inneholde. Responsen så langt har vært veldig god. De fleste i Norge deler denne grunnideen, at Norge er en verdensledende havnasjon, og hvordan kan vi gjennom et sånt senter ta en større del av det globale lederskapet. Samtidig er det mange som mener mye om hvor noe sånt bør ligge og stiller spørsmål ved hvorfor det skal være ved Oslo.

Vil ikke være konkurrent

En undersøkelse gjennomført av Universitetet i Bergen viste at flertallet mener Bergen er Norges marine hovedstad, med Tromsø som nummer to. 

- Det er nok Bergen den største bekymringen kommer fra. Mitt beste svar til dem er at vi på ingen måte vil være konkurrenter. Vi vil være en samarbeidspartner, og sørge for at det blir mer aktivitet knyttet til havet, ikke mindre. Vi vil bidra til mer finansiering til forskning, innovasjon og oppskalering av konkrete løsninger, sier Jensen.

Hun ser ikke for seg at de etablerte havforskningsmiljøene i Norge skal flytte på seg. 

- De er bunnsolide der de er. Selv om man etablerer et globalt samlingspunkt på Fornebu, er det naturlig med et ledende arktisk senter i Tromsø og et ledende senter på fiskeri og havbruk i Bergen. Det er ingen motsetning mellom disse tingene, sier Jensen.

Havforskningens epoke

TRG har engasjert nordiske arkitektfirmaer som skal utarbeide forslag til pilot- og forbildebygg.

- FN har vedtatt at 2021-2030 skal være havforskningens epoke. Vi tenker at et sånt senter vil kunne støtte opp under den visjonen. Vi kan velge ut aktuelle tema og gjennomføre workshops, konferanser og utlysninger der ulike miljøer setter seg sammen og prøver å se konkret på hvordan vi kan klare å løse utfordringer knyttet til de aktuelle temaene på FNs agenda, som for eksempel plast, korallrev, tap av mangrover eller ulovlig fiske. 

- Når kan dette stå klart?

- Det avhenger av hva vi får innvilget av tillatelser. Det skal godkjennes først. Dersom det blir det, vil det ta kanskje tre år før det er ferdig.

Ønsker velkommen til Bergen

Havforskningsdirektør Sissel Rogne sier det blir spennende å se hvordan planene om et nytt hovedkvarter for verdenshavene utvikler seg.

- Er Fornebu et naturlig sted for et nytt forsknings- og innovasjonssenter?

- De har et initiativ som går på Fornebu, og jeg er spent på hva slags planer det blir. Hovedkontoret til Aker er på Fornebu og det er vel grunnen til at de ønsker å være der. 

Daglig leder Tanja Hoel i NCE Seafood Innovation Cluster som holder til i Bergen synes det er imponerende at det private næringslivet viser engasjement rundt kunnskapsutvikling om havområdene. 

- Det er et paradoks at vi har utforsket verdensrommet mer enn havrommet, sier Hoel.

Hun mener at det ikke er bygget som er viktig, men investering i kunnskapsutvikling, forskning, infrastruktur, utdanning fra privat og offentlig hvis Norge fortsatt skal fortsatt ha «verdensherredømme» på hav.

- Samtidig finnes jo mye av dette allerede i Bergen, så Røkke er hjertelig velkommen til å bygge sitt signalbygg her, sier hun.

( VILKÅR )
 
Del saken