Skreifiskere har blitt intervjuet av en av forskerne i prosjektet.Arkivfoto: Silje Helene Nilsen
Skreifiskere har blitt intervjuet av en av forskerne i prosjektet.Arkivfoto: Silje Helene Nilsen
Skreifiskere har blitt intervjuet av en av forskerne i prosjektet.Arkivfoto: Silje Helene Nilsen

Vil gi svar på hvordan tap av årsklasser kan håndteres

Hvordan kan man håndtere at et oljeutslipp treffer en stor del av en årsklasse med torsk? Det er noe av det et nytt forskningsprosjekt skal ta for seg.

Usikkerhet knyttet til forvaltningen av havets ressurser er hovedtemaet i prosjektet som har fått kortnavnet «Fishcom».

Oljevirksomhet eller høsting av nye arter kan gi endringer i miljøet, og kan påvirke hele årsklasser av fisk.

- Vi vil se på hvilke forvaltningsgrep som kan gjøres for å hindre store tap i bestanden frem i tid ved slike hendelser, sier forsker Øystein Langangen ved Universitetet i Oslo.

7,5 millioner

Forskerne skal blant annet utvikle nye strategier for forvaltning av torskebestanden i Barentshavet dersom bestandens tilvekst er truet av eksterne påvirkninger som oljeutslipp eller nye former for fiske, som for eksempel på omfattende fiske på krill.

De vil også se på usikkerheten knyttet til de ulike modellene som brukes i forvaltningen av fisket.

- De forskjellige modellene gir ikke alltid samme utfall, og vi ønsker å se på hvordan denne type usikkerheter kan tas høyde for i forvaltningen, sier Langangen.

Prosjektet har fått 7,5 millioner kroner gjennom Forskningsrådets program Marinforsk. 

- Den siste komponenten er menneskelig respons på ulike typer trusler. Vi vil se på om fiskerne reagerer forskjellig dersom det er en ytre påvirkning som gir endring i fisket eller om endringen skyldes fiskeriene selv.

Til Lofoten

Rundt ti forskere skal jobbe med temaet i tre år. En av dem reiste til Lofoten tidlig i mars for å intervjue skreifiskere. Intervjuene skal gi svar på hvordan de tenker i ulike situasjoner, om de gjør ting forskjellig avhengig om trusselen mot bestanden er ekstern eller påvirket av fiskerne selv.

- Egentlig starter ikke prosjektet opp før i juni, men hun hadde lyst til å være der ved skreifisket, sier Langangen. 

Når prosjektet er gjennomført, håper han blant annet at de har kommet frem til en god måte å håndtere tap av en  stor del av en årsklasse med fisk.

- Det er viktig å forbedre vår evne til å forvalte bestandene i havet, og forstå bedre hvordan man responderer på en endring i økosystemet, sier forskeren.

( VILKÅR )
 
Del saken