«Kågtind II» vil mest sannsynlig være et av fartøyene som brukes til testing av utstyr.Foto: Jon Eirik Olsen
«Kågtind II» vil mest sannsynlig være et av fartøyene som brukes til testing av utstyr.Foto: Jon Eirik Olsen
«Kågtind II» vil mest sannsynlig være et av fartøyene som brukes til testing av utstyr.Foto: Jon Eirik Olsen

Får 60 millioner kroner til forskning som skal gi mer effektivt fiske

- Det kan bli revolusjonerende resultater ut av dette, sier prosjektleder Rachel Tiller ved Sintef Ocean.

Fiskeribedrifter, teknologileverandører og forskere fra en rekke land er partnere i prosjektet, som har fått navnet «Smartfish H2020».

Europakommisjonen har bevilget 6 millioner euro, tilsvarende 60 millioner kroner.

- Prosjektet går ut på at vi skal utvikle en del teknologiske løsninger for fiskerinæringen. Målet er å komme opp med nye løsninger for blant annet bestandsestimering og selektering av fangsten før den blir dratt opp, sier Tiller til Tekfisk.

zoomRachel Tiller, forsker i Sintef Ocean.
Rachel Tiller, forsker i Sintef Ocean.

Big data og kunstig intelligens

En rekke ulike systemer skal utvikles, blant annet maskinsyn, kamerateknologi, dataprosessering, maskinlæring, kunstig intelligens, big data, smarttelefoner og lesebrett, LED-teknologi, akustikk og ROV teknologi.

- Vi skal teste ut teknologiske løsninger i de forskjellige havområdene som er rundt partnerne våre, sier Tiller.

18 partnere fra seks forskjellige land over hele Europa er med i prosjektet. Dermed vil teknologien blant annet bli testet ut i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen, Svartehavet og Middelhavet.

- Det er et enormt stort prosjekt. Mye av målet er at vi skal få bedre data for fiskeriforvaltning, finne måter å redusere bifangst, sørge for at vi får opp korrekt fisk og å kunne effektivisere fisket.

Nye løsninger

I januar hadde prosjektet oppstart med 35 deltagere til stede. Det første året vil gå med til planlegging og klargjøring av arbeidet som skal skje, og leveranse av de første prototypene.

- Hvordan er det når så mange partnere fra forskjellige land skal samarbeide?

- Den store fordelen er at vi får et samarbeid på tvers av land og havområder, og at vi får testet teknologien på flere steder og flere ulike fiskearter. Utfordringen kan være språket og hvordan man er vant til å jobbe sammen.

Prosjektet skal vare i fire år. Når det er over håper Tiller at de har kommet frem til nye løsninger som fiskerne ønsker, og som det er mulig for dem å ta i bruk.

- Det må ikke være for kostbart eller problematisk. Det må hjelpe dem og være noe fiskeriforvaltningen har nytte av. Vi ønsker å komme opp med løsninger for bedre og mer bærekraftig fiskeri, og kunne bruke de teknologiske mulighetene vi har for å gjøre næringen mer effektiv, og at det blir mindre skade på miljøet, sier prosjektlederen.

Beste søknad

Hun er glad for at prosjektet nådde opp hos EU.

- Det viser styrken i konsortiet at vi har truffet på den perfekte miksen av næring og forskning. Kommisjonen vurderte vår søknad som den beste, det viser at det var det vi hadde tro på som slo an.

Forsker Lars T. Kyllingstad ved Sintef Ocean har vært med og jobbet frem prosjektet. Allerede sommeren for snart to år siden ble den første workshopen med potensielle partnere arrangert. Beskjeden om at de var gjennom nåløyet kom ett år etter.

- Det var storartet. Dette er et prosjekt med mange viktige tema for fremtiden. Det er et stort uforløst potensial i ny teknologi og anvendelse innen fiskeri, sier Kyllingstad.

Han mener prosjektet svarer på mange av utfordringene som fiskerinæringen står overfor.

- Både når det gjelder å unngå unødig press på sårbare fiskebestander, unngå ødeleggelse av sårbare økosystemer og bruk av mindre tid og energi på fangstprosessen. Ny teknologi vil gi bedre kontroll på fangsten under fangstprosessen, bedre grunnlag for forvaltningen til å kunne regulere fisket og bedre datagrunnlag for bestandsestimering, sier Kyllingstad.

Nergård er med

Nergård Havfiske er en av partnerne i prosjektet, og mest sannsynlig vil deres båt «Kågtind II» bli brukt til testing av utstyr.

- Det vil bli et samarbeid hvor utviklere er med på en eller flere ordinære turer, sier økonomisjef Tor Pedersen.

Han håper prosjektet bidrar til både innovasjon, nytenkning, bærekraftig utvikling, forbedring og effektivisering.

- Hvis man kan bestemme fangsten på et tidlig stadium, og fiske mer ønskede sorter og arter er det bærekraftig, og ressursmessig veldig bra, sier Pedersen.

Smartfish

  • SMARTFISH H2020-prosjektet skal utvikle, teste og promotere en rekke forskjellige høyteknologiske systemer som kan optimere ressurseffektiviteten til sektoren og forbedre automatisk datainnsamling. 
  • Systemene som skal utvikles vil også bidra til forvaltning og overvåkning av at reglementet overholdes, samt redusere påvirkningen sektoren har på det marine miljøet.
  • Prosjektet, som starter i 2018 og skal vare i 4 år, fikk innvilget 6 millioner euro i finansiering av Europakommisjonen.

Kilde: Sintef

( VILKÅR )
 
Del saken