Administrerende direktør Vegar Johansen i Sintef Ocean.Foto: Joar Grindheim
Administrerende direktør Vegar Johansen i Sintef Ocean.Foto: Joar Grindheim
Administrerende direktør Vegar Johansen i Sintef Ocean.Foto: Joar Grindheim

- Trenden er å gjøre ting mer effektivt og på en intelligent måte

Havbruksnæringen er avhengig av ny teknologi for å utvikle seg. Men den må ikke glemme å samarbeide med andre sektorer.

Det var budskapet til administrerende direktør Vegar Johansen i Sintef Ocean da han snakket om behovet for teknologi i akvakultur på sjømatkonferansen Nasf i Bergen tirsdag.

- Vi må løse flere utfordringer for å beholde vår lisens til å operere, vi må også ha fokus på å utvikle nye sjømatsektorer, sa Johansen.

Vil ta vare på restråstoff

Bakteppet er en voksende befolkning, et økende behov for mat, men også et behov for en bærekraftig vekst.

Johansen peker på at også sjømatnæringen må bli en sirkulær økonomi.

- Det er ikke akseptabelt å kaste bort ting som kan resirkuleres, det må vi forholde oss til, sa han.

Restråstoff fra hvitfisksektoren utgjorde 341.000 tonn i 2014. 

- Hvis vi tok vare på det og produserte for eksempel olje, ville det være nok til 27 millioner mennesker i året. Hvis vi produserer protein, vil det være nok til 2,1 millioner mennesker i året. Men det trengs teknologi for å gjøre det, sa han.

Fra andre industrier

Strategien for å utvikle ny teknologi bør ha to hovedpilarer, ifølge Johansen: Bruke mulighetene som finnes i andre sektorer, og å se nærmere på muliggjørende teknologier.

Som eksempler viste han til elsjarken fra Selfa Arctic og det nye autonome fartøyet som Yara utvikler.

- Det kan få noe å si for sjømatindustrien. Det kan også tjene som inspirasjon. Yara er ikke et rederi, men de bygger en båt. Hva betyr det for oss, spurte Johansen.

Se i sammenheng

I tillegg viste han til ny teknologi som blockchain, en norskutviklet slangerobot og kunstig intelligens som etter hvert kan gi nye muligheter i havbruksnæringen.

- Vi tenker på akvakultur som noe som kan være ubemannet i betydelige deler av produksjonssyklysen, da trenger vi ny teknologi, sa Johansen.

Han mener også at det er viktig å se på hele havrommet når ny teknologi skal utvikles.

- Den beste måten å utvikle havindustrien på, er å gjøre det som en helhet, og la teknologien flyte mellom sektorene, sa han.

Ikke nok standardisering

Også verftsdirektør ved Vard Aukra, Geir Larsen, viste til behovet for ny teknologi i havbruksnæringen. 

Men den nye teknologien kan ikke nødvendigvis implementeres uten videre. En undersøkelse Vard har gjort blant havbruksaktører, pekte på at det lages for mange enkeltløsninger som ikke er integrerte.

Aktørene pekte også på at leverandørene var for lite oppmerksomme på behovet for opplæring og trening i bruk av nytt utstyr.

- Fokuset er gjerne å lever utstyr og det er det, men vi må ha mer fokus på brukerne, sa Larsen.

Fremdeles umoden

Han viser til at havbruksindustrien har vokst fra manuelle operasjoner til å bli mer industrialisert, men at mange fremdeles opplever den som umoden. Telling og rapportering av biomasse foregår som regel manuelt. 

Vards undersøkelse viser at industrien ønsker seg bærekraftige løsninger som er bra for fisken og for miljø, og de ønsker seg mer standardisering. Det har Vard Aukra, som er Vards verft for fiskeri og akvakultur, tatt til seg.

- Vi vil fokusere mer på integrasjon og standardisering av løsninger fremover. Vi vil tenke på brukeren, at løsningene skal være enkle å bruke, sa han.

( VILKÅR )
 
Del saken