Forskerne skal blant annet se på hva som regulerer lovlydigheten i fiskerinæringen.Illustrasjonsfoto: Kjersti Sandvik
Forskerne skal blant annet se på hva som regulerer lovlydigheten i fiskerinæringen.Illustrasjonsfoto: Kjersti Sandvik
Forskerne skal blant annet se på hva som regulerer lovlydigheten i fiskerinæringen.Illustrasjonsfoto: Kjersti Sandvik

Skal finne ut hvordan ny teknologi påvirker fiskeriforvaltningen

Hva blir konsekvensene av den digitale revolusjonen som skjer i fiskerinæringen? Det er en av tingene et nytt forskningsprosjekt skal finne ut av.

Målet er å kunne gi gode råd til myndighetene om hvordan fiskeriene best kan reguleres og følges opp når ny teknologi kommer inn og endrer forutsetningene. 

- Vi skal se på eksisterende og fremtidig teknologi, hvordan den vil påvirke, hvordan teknologien best kan utnyttes og hva den vil si for markedet og bestanden, sier professor Linda Nøstbakken ved NHH, som er prosjektleder.

Norges Forskningsråd har gitt tilsagn om 6,8 millioner kroner til prosjektet.

FishTech

  • Forskningsprosjekt ledet av NHH i samarbeid med Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.
  • Skal vare fra 2018 og ut 2021.
  • Målet er å finne ut om og på hvilken måte ny teknologi kan styrke fiskeriforvaltningen.

Finne balansen

Forskerne skal blant annet studere hva som gjør at man velger å følge lover og regler, både gjennom økonomiske eksperimenter og ved å gå nærmere inn i historiske data. Dataene vil kunne vise om det er spesielle mønstre når det gjelder brudd på reglene. 

- Vi vil få en bedre forståelse for når og hvorfor man i noen situasjoner velger å bryte reguleringer, mens man i andre situasjoner er lovlydig, sier Nøstbakken. 

zoomLinda Nøstbakken, professor ved NHH.
Linda Nøstbakken, professor ved NHH.

Neste skritt er å se på hvordan reguleringene og håndhevingen av disse påvirker viljen til å være lovlydig.

- Man må gjennomføre noen kontroller for å sikre at regler håndheves. Men hvis man kontrollerer for mye, kan det påvirke næringens egne insentiver og ønske om å gjøre det som er rett, sier prosjektlederen. 

Legitimiteten til dagens reguleringer, og viljen til å følge dem er noe av det forskerne skal finne ut av. Det skal de blant annet gjøre gjennom økonomisk modellering og eksperimenter.

Mer verdi

Det tredje målet er å finne ut hvilke muligheter ny teknologi gir. 

- Det finnes allerede teknologi som viser fangstkomposisjonen som går inn i trålposeren, og muligheter for å lukke trålen når det er mye fisk i. Denne typen ny teknologi kan revolusjonere hele næringen og ressurforvaltningen. Det kan øke det vi får ut av ressursene i havet, og forhåpentligvis gi mer verdi for fisken vi tar opp, sier Nøstbakken.

Denne delen av prosjektet skal blant annet se på de positive effektene av ny teknologi, og hvordan forvaltning og ressurskontroll kan gjøres mer kostnadseffektiv.

Stor konkurranse

Prosjektet skal vare i fire år, underveis vil næring og myndigheter inviteres inn for å gi innspill.

- De sitter på mye kompetanse og kunnskap om hvordan ting fungerer. Jeg håper dessuten vi kan lære noe nytt gjennom prosjektet som kan ha en verdi både for næringen og reguleringen av den, sier prosjektlederen. 

Midlene til prosjektet kommer fra Marinforsk-programmet til Forskningsrådet. 13 nye prosjekter vant frem i konkurranse med 87 søknader. Havforskningsinstituttet fikk støtte til flere prosjekter, blant annet til å finne ut hvordan seismikk påvirker torsken.

( VILKÅR )
 
Del saken