Autolineutstyr om bord på «Åsta B».Arkivfoto: Sjåstad
Autolineutstyr om bord på «Åsta B».Arkivfoto: Sjåstad
Autolineutstyr om bord på «Åsta B».Arkivfoto: Sjåstad

Jobber med å få autolinene elektrisk

Mustad Autoline har fått nesten 11 millioner kroner til å utvikle elektrisk drift for autoliner.

I dag drives autolineutstyret av hydraulikk som får kraft fra dieselaggregat. Mustad Autoline vil nå gjøre det mulig å gå fra hydraulisk til elektrisk drift på hovedutstyret.

- Det vil være bra for miljøet, man kan kjøre mer energieffektivt. I tillegg gir det økte muligheter for kontrollfunksjoner, man kan få mer overvåkning, mer data for beslutningsstøtte og detektere feil, sier teknisk sjef Lasse Rindahl i Mustad Autoline.

zoomLasse Rindahl, teknisk sjef i Mustad Autoline.
Lasse Rindahl, teknisk sjef i Mustad Autoline.

- En rivende utvikling

Selskapet i Gjøvik har fått tilsagn om 10,9 millioner kroner fra Norges forskningsråds program for innovasjonsprosjekter i næringslivet, BIA. Fra samme ordning har Ecobait fått 14 millioner til å utvikle kunstig agn. Hos Mustad Autoline er de glade for støtten.

- Det gjør det mulig for oss å kunne hente inn ekstern kompetanse, og er et solid bidrag for å kunne realisere prosjektet. Det er bestandig risiko med slike utviklingsløp, sier Rindahl.

Ifølge ham finnes det ikke autolineutstyr med elektrisk drift i dag.

- Når det gjelder bruk av elektriske komponenter i et marint miljø, gjerne nær polområdene, har det vært et begrenset utvalg å få tak i. Men det har vært en rivende utvikling de siste årene, sier Rindahl.

BIA

  • Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) er et av Forskningsrådets største programmer.
  • Finansierer FoU-prosjekter med utgangspunkt i bedriftenes egne strategier. 
  • Lyser ut midler til innovasjonsprosjekter med søknadsfrist i oktober hvert år.
  • 160 søknader konkurrerte om midler til innovasjonsprosjekter i næringslivet etter høstens søknadsfrist i BIA.
  • 46 søkere inviteres nå til kontraktsforhandlinger. To av disse er altså Mustad Autoline og Ecobait.

Mindre støy

Store leverandører som Bosch og Siemens har kommet med produkter som gjør at det vil være mulig å elektrifisere også driftslinjen til autoliner. Interessen for elektrisk drift har også økt med større miljøfokus i næringen. 

- Aksepten hos fiskeflåten har kommet lenger. De er mer bekvemme med digitale løsninger i dag enn for fem og ti år siden, sier Rindahl. 

Elektrisk drift kan også gi bedre HMS-forhold, fordi det kan få ned støynivået som kommer ved hydraulisk drift.

- Vi er helt i startgropen. Vi utviklet en elektrisk egnemaskin for noen år siden, men maskiner som drar tungt, som haler, der har vi ikke gjort noe annet enn å planlegge, forteller Rindahl. 

Fossilt brennstoff

Prosjektet de nå går i gang med, skal vare frem til 2021. Mustad Autoline vil bruke interne ressurser på utviklingen. I tillegg vil de bruke midler fra Forskningsrådet til å leie ekstern hjelp fra forskningsinstitusjoner som Sintef. 

- Vi vil også gjøre utviklingen i tett samarbeid med våre kunder, fiskebåtredere og maskinister. Om fire års tid er det realistisk å si at vi kan tilby en elektrisk variant av alt utstyret vårt, sier Rindahl.

Aggregatet som gir den elektriske kraften vil fremdeles gå på fossilt brennstoff i alle fall på havfiskeflåten. 

- Det er et stort energitap mellom elektrisk kraft i generator og transformasjonen til hydraulikk. Når du kjører elektrisitet rett i maskinene, vil du ta bort hele det mellomleddet, og spare energi, sier Rindahl.

Bort fra olje

Flere fiskebåtredere har etterspurt elektrisk utstyr. 

- Spesielt amerikanske og russiske kunder, og de som fisker i Sørishavet. Det går mye på støy fra hydraulikken, som mange mener tiltrekker hval. De har sett på elektrisitet som en mulig løsning for å unngå den problematikken, sier den tekniske sjefen.

Han tror også økt miljøbevissthet hos sluttkundene, vil drive frem en etterspørsel etter elektriske løsninger.

- Hydraulikk er gammelt og robust, men det er olje i rørgater, og vil alltid gi fare for lekkasjer og krav til vedlikehold. Elektrisk forsyning er på mange måter mer renslig og enkelt, sier Rindahl.

- Fordel med mindre støy

Reder Paul Harald Leinebø ved Leinebris synes det høres positivt ut med elektriske autoliner.

- For det første vil det redusere støy om bord betraktelig. Det å få en stillere båt, vil være en kjempefordel, sier han.

Han trekker også frem miljøperspektivet. 

- Et tredje element er at om du kan gå over til elektrisitet, får du enklere installasjoner om bord, du slipper alle rørene, og alt blir enklere. Vi gikk over til elektrisitet i fabrikken på nye «Leinebris» på grunn av plass og miljø, det blir det samme med dette, sier Leinebø.

( VILKÅR )
 
Del saken