Modell av luseskjørt fra SalGard.Foto: Anders Furuset
Modell av luseskjørt fra SalGard.Foto: Anders Furuset
Modell av luseskjørt fra SalGard.Foto: Anders Furuset

Skal finne ut hva som påvirker effekten av luseskjørt

Luseskjørt er en av metodene for å holde lakselusen ute fra merdene. Et nytt prosjekt skal finne ut hvordan luseskjørtene kan fungere best mulig.

En rekke miljøforhold kan påvirke effekten av luseskjørtene. Det nye prosjektet, som er støttet av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), skal finne ut mer om dette.

I løpet av denne vinteren og våren skal forsøk gjøres for blant annet å forstå mer om oksygenforhold, belastninger på fortøyning, utvikling av AGD (amøbisk gjellebetennelse) og algeansamlinger. I tillegg skal forskerne ved Sintef Ocean, som leder prosjektet, se på forskjeller mellom lokaliteter ved bruk av luseskjørt, ifølge en melding fra FHF.

Kunnskapen skal brukes i planlegging av dybden og materialbruk i luseskjørtene ved den enkelte merden. Hvis man klarer å tilpasse skjørtene til hver lokalitet kan dette øke effekten de har på lakselusene. I tillegg vil risikoen knyttet til fiskehelse bli redusert.

Støtten fra FHF er på 6,85 millioner kroner, og prosjektet bygger videre på tidligere forskning som er gjort på luseskjørt.

Oppstarten er i disse dager, og prosjektet vil gå frem til juni i 2019. I slutten av mai vil det bli gjort forsøk i Sintef Ocean sin modelltank i Hirtshals. 

( VILKÅR )
 
Del saken