Lakselus.Foto: Trygve Poppe / Veterinærinstituttet
Lakselus.Foto: Trygve Poppe / Veterinærinstituttet
Lakselus.Foto: Trygve Poppe / Veterinærinstituttet

Forskningen slår fast: Lakselus påvirker villaks

Påvirkningen kan være så stor at det kan gi betydelig økt dødelighet for fisken, og dermed reduserte fiskebestander.

Det viser en ny rapport som oppsummerer forskningsresultater fra ulike undersøkelser av hvordan lakselus påvirker lakse- og sjøarettbestander.

- Nye undersøkelser har bekreftet og styrket tidligere konklusjoner om effekter av lakselus på villaks og sjøørret, sier Bengt Finstad ved NINA i en melding. Han er en av forskerne som har skrevet rapporten.

Den konkluderer med at det er betydelige bevis for at det er en sammenheng mellom områder med stor oppdrettsaktivitet og spredning av lakselus til ville lakse- og sjøørretbestander. Avhengig av bestandsstørrelser kan økt dødelighet på grunn av lakselus også medføre at det blir for få gytefisk til at gytebestandsmålene blir nådd.

Rapporten er basert på tidligere oppsummeringer av forskningsresultat og undersøkelser fra de senere årene.

Laksebestander i oppdrettsintensive områder kan bli redusert med gjennomsnittlig 12-29 prosent færre gytefisk.

- I Norge er beregnet årlig tap av villaks på grunn av lakselus ca. 50 000 laks for årene 2010-2014, det vil si et tap av 10 prosent av villaksen grunnet lakselus. Lakselus er en av de to største bestandstruslene mot norske laksebestander, sier Eva B. Thorstad fra NINA, som også har vært med og skrive rapporten.

Finstad poengterer at dødelighet hos sjøørret sannsynligvis er høyere enn hos laks, fordi sjøørreten oppholder seg nær kysten under hele sjøoppholdet, i samme typer områder som oppdrettsanleggene gjerne er lokalisert.

Arbeidet ble gjort på oppdrag fra Salmon and Trout Conservation Scotland.

( VILKÅR )
 
Del saken