SKAL SPARE: Ringnotsnurperen Eros har testet det nye verktøyet. FOTO: Frode Adolfsen
SKAL SPARE: Ringnotsnurperen Eros har testet det nye verktøyet. FOTO: Frode Adolfsen
SKAL SPARE: Ringnotsnurperen Eros har testet det nye verktøyet. FOTO: Frode Adolfsen

Nytt verktøy skal gi lavere drivstoffutgifter

Bestillingen var å få noe som på en enkel måte kan si noe om hvor effektivt båtene drives. Det jobbes det fremdeles med.

Målet er å spare drivstoff, og dermed penger. 

- Oppgavebeskrivelsen var basert på noe enkelte biler hadde for 20 år siden: et økonometer, som lyste rødt, gult eller grønt alt etter hvor økonomisk man kjørte, sier forskningsleder Karl Johan Reite i Sintef Ocean.

Gir beskjed med en gang

Det er han som har ledet forskningsprosjektet der fire ringnotrederier har deltatt. Et verktøy som skal gi informasjon i sanntid om hvor effektivt båten drives, er utviklet og installert i fire ringnotfartøy.

- Det tar hensyn til hastighet, motstand på fartøyet og elektrisk forbruk, og gir deg informasjon om hva du gjorde da du brukte minst drivstoff under samme forhold, sier forskningslederen.

PurSense

  • Prosjektet har vært ledet av Sintef Ocean.
  • De fire ringnotrederiene som har vært med, er Ervik & Sævik, Eros, Kings Bay og Herøyhav.
  • Det opprinnelige prosjektet er avsluttet, men verktøyet videreutvikles i EU-prosjektet DataBio.
  • I det nye prosjektet er Ervik & Sævik, Eros, Kings Bay og Liegruppen med.

Ikke i mål

Totalbudsjettet for prosjektet, som har vært støttet av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og Norges forskningsråd, var på 11,5 millioner kroner.

På forhånd var det ventet at det nye verktøyet kunne gi en besparelse i drivstofforbruk på rundt 4 prosent, som vil si cirka 200.000 kroner i året per fartøy.

- Den største utfordringen har vært målingene av oljeforbruk. Disse har vært unøyaktige, og vi har derfor laget modeller som estimerer dette, sier forskeren.

Ringnotsnurperen «Eros» har vært med og testet verktøyet.

- Det er nokså nytt ennå, men det virker som om det er mange gode ideer i systemet, sier skipper Pål Cato Reite.

zoomSkipper Pål Cato Reite på ringnotbåten «Eros».
Skipper Pål Cato Reite på ringnotbåten «Eros».

Kan spare olje

Han tror verktøyet kan bli et hjelpemiddel for å velge rett driftsmodus.

- Det ligger nok en del besparelser i å kunne velge rett modus, sier han.

Men først må det komme en løsning på måling av oljeforbruket. 

- Hvis det som går inn i systemet er basert på dårlige målinger, kan vi ikke stole på det som kommer ut. Det er hovedutfordringen nå, sier skipperen.

Det opprinnelige prosjektet er avsluttet, men forskningen er videreført i et nytt EU-prosjekt. Tre av de opprinnelige rederiene er fremdeles med, og et nytt har kommet til. Eros er ett av rederiene som er med videre.

- Jeg ser et godt potensial for dette hvis man kan komme forbi de siste hindringene. Besparelse av olje er noe alle er interessert i, sier Eros-skipperen. 

To aktører har signalisert at de er interessert i å lage et kommersielt produkt av verktøyet, men Sintef-forskeren kan ikke si noe om hvem dette er eller hvor langt planene har kommet.

Også for andre fartøy

Karl Johan Reite mener dette er et viktig prosjekt for næringen.

zoomSkjermbilde av verktøyet som er utviklet.
Skjermbilde av verktøyet som er utviklet.

- Det handler om økonomi for rederiene, men også omdømmet til næringen. Man kan tenke seg at miljømerking innen ikke veldig lang tid vil bli utvidet til å gjelde den type belastning på miljøet. Hvor mye olje som brukes per kilo fisk kan bli en parameter i miljøvurderingen, og kan ha en betydning for markedet.

- Hvor langt unna er dere en optimal versjon?

- Det er vanskelig å si. Verktøyet ser ut til å fungere godt, men vi må bli sikre på at vi gjør gode nok målinger slik at vi får en fasit vi kan sammenligne med. 

Det nye prosjektet skal gå over to år til. Sintef-forskeren tror potensialet er stort.

- Behovet for energisparing er ikke minkende, og det gjelder ikke bare for fiskeri. Både offshoreskip og vanlige fartøy kan ha nytte av noe sånt, sier han. 

( VILKÅR )
 
Del saken