Karin Pitman, gründer av Quantidoc.Foto: Ove Sjøstrøm
Karin Pitman, gründer av Quantidoc.Foto: Ove Sjøstrøm
Karin Pitman, gründer av Quantidoc.Foto: Ove Sjøstrøm

Bruker lakseslim til å varsle hvordan fisken egentlig har det

Quantidoc doblet nesten antall kunder i fjor, men på bunnlinjen ble det rødt.

Det tar ikke daglig leder Ole Jacob Myre så tungt. - Vi har investert alt vi har tjent og litt til i å automatisere metoden og få ned analysetiden og analysekostnadene. Det gjør at vi nå kan produsere analysene 3-5 ganger raskere enn før, sier han til Fiskeribladet.

Fra forskning til bedrift

Quantidoc, som er dannet på bakgrunn av forskning gjort ved Universitetet i Bergen, bruker fiskens slimlag til å si noe om hvordan helsen er. Verktøyet deres, kalt «Mucosal Mapping», kan si noe om fiskens robusthet, for eksempel om den er mer utsatt for lus, tarmproblemer eller andre sykdommer.

- Vi jobber med fiskens førstelinjeforsvar. Fisk som sliter med slimlaget blir mer syke, og lettere tilgjengelig for parasitter, sier Myre.

Ved å analysere slimlaget kan oppdrettere få tidlig svar på om endringer bør gjøres, før fisken har blitt syk. 

zoomAVGJØRENDE: Fiskens slimlag avslører hvordan den har det.
AVGJØRENDE: Fiskens slimlag avslører hvordan den har det.

To nye arter

I 2016 gikk selskapet, som ble startet i 2013, i pluss for første gang. I fjor økte inntektene med omtrent en million, fra 2,2 millioner i fjor. De har blant annet gått til å utvide metoden til å gjelde to nye arter: lusespiseren rognkjeks og makrellfisken seriola.

- Rognkjeksen er bransjens egen kamikaze-pilot, men den har velferdsutfordringer og man vet lite om arten, sier Myre.

Quantidoc har dermed kartlagt hva som er normaltilstand for fisken, for å kunne vise om det skjer endringer som går utover fiskehelsen. 

- I tillegg har vi utviklet en protokoll for seriola, der har vi to prosjekter gående i Australia og Mexico. Det er en tidligfase-art der, som er gjenstand for betydelig innovasjon og utvikling. Vi har jobbet med å fastslå hva som er normaltilstand for fisken, sier Myre.

- Hvordan kom det i stand?

- Det kom i kjølvannet av GOAL-prisen som vi vant i 2016. Den henger høyt, og etter at vi vant den, var det flere som tok kontakt, både kjøpere av fisk og internasjonale oppdrettsselskaper.

Prisen deles ut av Global Aquaculture Alliance, og det var gründer Karin Pittman som dro til Kina for å ta i mot den. Selskapet sprang ut av hennes arbeid med å utvikle en slimtester for laks.

zoomKarin Pitman, gründer av Quantidoc.
Karin Pitman, gründer av Quantidoc.

Gjeller og tarm

Fremover vil Quantidoc utvide overvåkningen til nye områder.

- Laksens slimhinne er mer sensitiv enn vi trodde. Det har vært brukt mye tid på huden på grunn av fokuset på lus, men det gjør at både gjeller og tarmslimhinnen er underdiagnostisert, sier Myre.

Han mener at å fange opp tidlige endringer her er nøkkelen til god fiskehelse, fordi da kan man sette inn tiltak tidlig nok.

Fisk som sliter med slimlaget blir mer syke, og lettere tilgjengelig for parasitter.

Ole Jacob Myre

Endret fôret

I 2016 hadde Quantidoc syv kunder, i fjor økte antallet til 12. De fleste oppdragene begynner som prosjekter. 

- Det største potensialet ligger i overvåkningsmulighetene, at vi kan vurdere hvordan fiskens robusthet utvikler seg over tid, sier Myre.

I fjor hadde selskapet to slike overvåkningsprosjekter gående. Ett av dem var hos Hofseth Aqua for å unngå fordøyelsesforstyrrelser som fettgulp og vassbuk på ørreten.

- Vi hadde veldig god hjelp av den metodikken gjennom våren og sommeren. Det gjorde at vi tidlig kunne konstatere endringer i systemet til ørreten, og dermed gikk vi inn og endret på fôrresepten. Etter min mening gjorde det at vi unngikk problematikk knyttet til vassbuk og fettgulping, sier driftssjef Svein Flølo i Hofseth Aqua.

Quantidoc

  • Selskap som springer ut fra forskning ved Universitetet i Bergen.
  • Gjennomfører analyser av fiskens slimlag, som igjen skal gi svar på fiskens helsetilstand.
  • Største eier er Bergen Teknologioverføring.

Tidlig varsling

Erfaringene fra i fjor gjør at selskapet vil endre fôret på samme tid i år. Flølo ser ikke bort i fra at selskapet vil gjøre flere tester ved hjelp av Quantidoc.

- Der hvor noen sliter med et problem, kan metoden gi et signal på at her er det ting på gang som en bør tenke på. Dermed kan en komme tidlig i gang med behandling eller endring av miljø, sier Flølo.

For Quantidoc har de to prosjektene vært ett skritt videre. Men fremdeles er selskapet i en oppstartsfase, med Bergen Teknologioverføring som største eier, og få ansatte.

- Vi har forutsetningene som skal til for å lykkes, men det krever at bransjen tar til seg teknologien og anerkjenner den og at vi går fra prosjekter til overvåkning av produksjon, sier Myre. 

( VILKÅR )
 
Del saken