SLAM: Anlegg som tørker ut fiskeslammet hos Sævareid Fiskeanlegg.FOTO: Ron Holan
SLAM: Anlegg som tørker ut fiskeslammet hos Sævareid Fiskeanlegg.FOTO: Ron Holan
SLAM: Anlegg som tørker ut fiskeslammet hos Sævareid Fiskeanlegg.FOTO: Ron Holan

Her lager de gjødsel av fiskeslam

Bioreturs første gjenvinningsanlegg åpner i dag.

Det skjer hos Sævareid Fiskeanlegg i Fusa kommune. Bioretur har levert et tørkeanlegg som skal være med og gjøre om fiskeslammet til gjødsel.

- Anlegget er det første av flere som kommer i kommersiell drift, sier gründer og daglig leder Steinar Wasmuth i Bioretur.

Sirkulær økonomi

Det neste anlegget kommer hos Erko Settefisk. Der begynner monteringen i midten av januar til neste år. 

- Vi har flere på gang, men vi vil vise disse før vi går ut og tegner flere kontrakter for at folk skal få bevis på at det er en så god løsning som vi sier, forteller gründeren.

Anleggene til Bioretur tørker slammet før det fraktes til videreforedling. Tørrstoffet blir brukt som råvare i gjødselprodukter. Oppdrettsanleggene kan delta gjennom en abonnementsordning der de betaler en månedspris for å bli kvitt slammet, mens Bioretur tar investeringen i de tekniske installasjonene som trengs.

- Vi har fått sirkulær økonomi til å bli fullverdig, sier Wasmuth.

Det er oppdrettsanlegg på land, som settefiskanlegg, Bioretur leverer anleggene sine til.

Lager energi

Selskapet har nå lansert en ny type anlegg som både gjenvinner fiskeslam og produserer energi, kalt FRS-E. 

zoomIllustrasjon av nytt energigjenvinningsanlegg fra Bioretur.
Illustrasjon av nytt energigjenvinningsanlegg fra Bioretur.

- Det omgjør slammet til ren energi som kan overføres til strømnettet eller tilbake til anlegget, sier Wasmuth.

Slammet blir omgjort til biogass gjennom en reaktor. Jo mer slam, jo mer energi blir det, dermed kan også dødfisk og slakteavfall brukes. 

- Oppdrettsselskapene kan dermed regne inntekter på slammet, og det som blir til overs går tilbake til Bioretur for gjødselproduksjon, sier Wasmuth.

Denne typen gjenvinningsanlegg er utviklet av Antec Biogass, og vant tidligere i år Bioenergi Innovation Award. Wasmuth anslår at et slikt anlegg kan produsere 1,5 GW strøm i året. Han regner med at de første avtalene om levering av slike anlegg vil være i boks før jul.

Høyere inntekter

Bioretur hadde i fjor en omsetning på rundt 1,7 millioner. I år anslår den daglige lederen at den stiger til nærmere ti millioner. Men han forventer ikke plussresultat på bunnlinjen.

- Vi har god oppbacking fra eierne, og har fått lov til å utvikle oss i den farten vi må. Det har vært viktig for oss, vi vil ikke rushe inn i det, sier Wasmuth.

Produksjonstiden på de to første anleggene har vært rundt seks måneder. De blir laget hos underleverandører og satt sammen hos Bioretur i Bergen. 

Wasmuth tror det vil bli lettere å få nye avtaler om gjenvinningsanlegg neste år.

- Nå er de første anleggene i gang, og alle kan komme og se hvordan det fungerer, sier han.

( VILKÅR )
 
Del saken