Annonse

Til salgs - Kvoter

Kvote torsk 13/14 meter til salgs


Vi har 1 stk. torskekvote hjemmelslengde 13/14 meter i NordNorge som vurderes solgt.

Henvendelse: Fiskerikonsulent AS tlf. nr. 915 33690 gjerne etter kl 18 00.

Telefon: 91533690 / 91533690
Epost:

Annonsen ble opprettet 05.01.2017

Vis
Makrell dorgTil salgs - Kvoter

Selger en dorgekvote makrell hj.lengde 8,9 meter. Står ikke alene. ...

Kystmakrell Til salgs - Kvoter

Kystmakrell - garn/snøre 10-11 m for salg. Må splittes ut....

STRUKTURPLASSERTil salgs - Kvoter

Vi har ledige strukturplasser 11-15 m nvg, makrell, nordsjøsild, torsk sør/nord,sei...

Salg av kvote og eventuellt fartøyTil salgs - Kvoter

26 fot Grimsøy (lm8902) med 8-9 meters kvote, til salgs....

MAKRELL GARN/SNØRETil salgs - Kvoter

Kystmakrell garn/snøre hj.l. 13-14 m faktor 2,2249 + strukturkvote faktor 2,2249 til salgs....

PRISER
Rubrikk på nett: Bedrift kr 1000 / Privat kr 400
(20 dager på nett)
Rubrikk i papiravis: Bedrift kr 1050 / Privat kr 600
(4 innrykk)
Tilbudspakke nett + papir: Bedrift kr 1500 / Privat kr 900
(20 dager nett + 4 innrykk papir)
Ekstra synlighet på nett: kr 4300,- inkl mva (20 dager).
Vanlig rubrikkpris kommer i tillegg
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Sentralbord
55 21 33 00