FRYKTER FORVERRET PRISSITUASJON: Hartvig Magnus Sverdrup og senior Hartvig Arve ved H. Sverdrup Reine har gjennomlevd periodiske kriser tidligere. De mener man nå må lære av de negative konsekvensene fra krisetiltak gjennomført under den internasjonale økonomiske krisa i 2008. Foto: Eskild Johansen
FRYKTER FORVERRET PRISSITUASJON: Hartvig Magnus Sverdrup og senior Hartvig Arve ved H. Sverdrup Reine har gjennomlevd periodiske kriser tidligere. De mener man nå må lære av de negative konsekvensene fra krisetiltak gjennomført under den internasjonale økonomiske krisa i 2008. Foto: Eskild Johansen

- Kjøpsgaranti for landindustrien er feil korona-medisin

Hartvig Magnus Sverdrup frykter forhastede tiltak for å bøte på korona-krisa kan føre galt av sted.

Korona-situasjonen
Økonomi
Eskild Johansen
30. mars 2020 05:00Oppdatert:
1. april 2020 12:46

Fredag varslet fiskeri- og sjømat departementet at de ville styrke Garantikassen for fiskere med fem millioner kroner. Så langt er dette det eneste særtiltaket rettet mot fiskeriene, utenom å frafalle bearbeidingsplikten for trålere, til nå i den pågående korona-krisa. 

Selv om fiskeriene foreløpig går som normalt, mener enkelte fiskekjøpere at regjeringen bør vurdere en statlig garantiordning for innkjøp av fisk for å sikre at omsetningen går som normalt. 

Hartvig Magnus Sverdrup, tørrfiskprodusent og fiskekjøper på Reine i Lofoten, mener det var nettopp et slikt tiltak som førte til at H. Sverdrup AS gikk over ende i 2009. 

zoomSvein Lyder.
Svein Lyder.

Svein Lyder vil ha garantier

I en epost til Fiskeribladet onsdag skriver fiskeoppkjøper Svein Lyder på Skjånes i Finnmark at regjeringen må innføre en lignende garantiordning som i 2008: En garantiordning for førstehåndsomsetning. 

Lyder mener fiskeindustrien i Finnmark er avhengig av å få på plass kjøpsgarantier slik at de kan bygge opp lagre om det blir omsetningssvikt i Europa på ferskfisk. 

- Undertegnede benyttet seg av samme mekanismen under den økonomiske krisen i 2008. Vi hengte store kvantum med tørrfisk på grunn av mangel på leveranser, som ble solgt året etter med stor gevinst, skriver Svein Lyder i eposten. 

Avgjørende måneder i Finnmark

Han mener de neste par månedene vil være avgjørende for svært mange båter og småsamfunn, for å komme seg gjennom den eventuelle markedskrisen som kan oppstå i kjølvannet av et korona-rammet europeisk markedet, så problemfritt som mulig. 

- Utfallet av en situasjon hvor industrien er i manko på kapital til å bygge lager i en sviktet markedssituasjon, vil være at man får store økonomiske senvirkninger hos fiskeflåten og i samfunnene. Dette i form av svikt inntekt, og kjøpekraft, skriver Lyder. 

Garantiordning for førstehåndsomsetning:

Innført sist gang 13. februar 2009 av daværende fiskeriminister Helga Pedersen.

570 millioner kroner ble gitt via Innovasjon Norge til Norges Råfisklag og Norges Sildesalgslag.

Kilde: Regjeringen.no

Forsøkt i 2009

I 2008 førte en internasjonal valutakrise til dramatisk fall i etterspørselen etter fisk på det europeiske markedet. 

På vinteren 2009 innførte derfor den daværende regjeringen ledet av Jens Stoltenberg, en garantiordning for førstehåndsomsetning av fisk, slik at fiskeoppkjøperne kunne kjøpe fisken fra fiskefartøy til tross for at lite fisk ble omsatt i Europa. 

En vanskelig valutasituasjon forverret også situasjonen for landindustrien i Norge. 

- Dette er et viktig tiltak for å sikre at fiskekjøperne gjennom å få en utvidet kredittid hos salgslagene gis mulighet til å kjøpe mer fisk i det viktige vinterfisket, sa daværende fiskeri- og kystminister Helga Pedersen 23. februar i en pressemelding fra sitt eget departementet. 

Fiskerne var sikret omsetning av fisken sin, men store lagre av blant annet tørrfisk hopet seg opp på i Norge og presset prisene ned på det internasjonale markedet det påfølgende året. 

zoomKJØPER ENDA FISK: Hartvig Magnus Sverdrup er 5.-generasjons fiskekjøper på Reine i Moskenes.
KJØPER ENDA FISK: Hartvig Magnus Sverdrup er 5.-generasjons fiskekjøper på Reine i Moskenes.

Fraråder på det sterkeste

Blant selskapene som måtte kaste inn håndkleet, var H. Sverdrup as på Reine, som nå fraråder på det sterkeste å forsøke en slik ordning på nytt. 

Hartvig Magnus Sverdrup mener det er sterk usikkerhet rundt det viktige tørrfiskmarkedet i Italia for kommende sesong. 

- Vi kommer til å se en nedgang i konsumet i Italia, ettersom tapt konsum i en sesong ikke tas igjen utenom sesong i Italia. Tapt kjøpekraft i Italia vil bli følgene av en lockdown av økonomien i et land som ikke har på nær like sterke statsfinanser som oss i Norge, sier Sverdrup til Fiskeribladet. 

Fiskarlagene har ukentlig møter

Kjell Ingebrigtsen, sjefen i Fiskarlaget, har sammen med Sjømat Norge og salgslagene ukentlige møter for å koordinere hvilke forslag som skal legges frem til regjeringen. 

Han mener å innføre kjøpsgaranti nå, vil være en forhastet strategi.

- Så langt har jo det meste gått bra. Vår mål er først og fremst å holde hjulene i gang, sier Kjell Ingebrigtsen til Fiskeribladet. 

Fiskarlaget har så langt spilt inn en styrking av garantilott- og dagpengeordninga for fiskere og mannskap og mener koordineringa med resten av bransjeorganisasjonene vil sørge for at tiltakene er gode nok når om leveringssituasjonen forverrer seg. 

zoomIKKE KJØPSGARANTI ENDA: Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag
IKKE KJØPSGARANTI ENDA: Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag

Fiskarlaget vil ikke ha kjøpsgaranti

- Vi har valgt å ikke foreslå en kjøpsgarantiordning nå, i samråd med Sjømat Norge, bekrefter Ingebrigtsen. 

Han mener at om man kommer i en situasjon at fiskerne ikke får omsetning på fisken, så vil det få stor innvirkning på økonomien, og fiskerne vil få problemer med å sikre egne forpliktelser. 

- Da forutsetter vi at fiskerne får samme betingelser ved permitteringer eller landligga, som andre kriserammede næringer har fått til nå, sier Ingebrigtsen 

zoom- TRENGER IKKE KJØPSGARANTI: Sverre Johansen, direktør industri og handel i Sjømat Norge
- TRENGER IKKE KJØPSGARANTI: Sverre Johansen, direktør industri og handel i Sjømat Norge

- Blandende erfaringer

Sverre Johansen, direktør for industri og handel i Sjømat Norge mener det enda er god flyt i førstehåndsomsetningen. 

- Hovedproblemet er de arter som går ferske til hotell- og restaurantnæringa. Slik som kveite og annet, sier Johansen. 

Han mener at selv om en kjøpsgaranti vil finansiere kjøp av fisk for landindustrien, vil det også føre til økte varelagre om det ikke finnes et marked for produktene i Europa. 

- Erfaringer fra forrige runde var veldig blanda. Jeg tror det er bedre at vi konsentrerer oss om å sørge for at verdikjeden fungerer skikkelig i denne situasjonen. Da kan en rekke andre ordninger fungere bedre, sier Johansen. 

Han mener det må stilles krav til bankene om å stille med likviditet og økt bruk av kredittforsikringer for kunder i Europa som ikke kan betale for allerede bestilte leveranser.

Vil ha lønnskompensasjon

Om det blir omsetningssvikt i Europa, står næringa mellom to valg: På den ene side å holde fisket i gang med statlig omsetningsgaranti og bygge lager, på den andre siden å avslutte fiskeriene, permittere fiskere og ansatte - og erstatte rederienes inntektstap.

Sjømat Norge mener næringa bør gå for det siste: 

- Vårt utgangspunkt er at hvis sjømatnæringa rammes, bør det være samme type ordninger for vår næring som det er for andre. Både arbeidstagere i sjømatnæringen og fiskere bør sikres full lønnskompensasjon. Bedrifter må også sikres utgiftsdekning for å unngå konkurs, mener Johansen og føyer til: 

- Det vi er opptatt av nå, er at sjømatindustrien kan opprettholde produksjonen i den vanskelige situasjon landet vårt er inne i nå. Vi må holde hjulene i gang, avslutter Johansen. 

zoomHENGES ENDA: Fiskehjeller i på Reine er i ferd med å fylles opp. (Dronebilde fra begynnelsen av mars). 
HENGES ENDA: Fiskehjeller i på Reine er i ferd med å fylles opp. (Dronebilde fra begynnelsen av mars). 

Frykter store lagre og prisfall

Hartvig Magnus Sverdrup mener det er mengden tørrfisk som henges på hjell i år, som vil avgjøre om fiskeoppkjøperne sikres å få avsetning på tørrfisken ute i markedet i året som kommer.

Går staten inn med kjøpsgarantier, frykter Sverdrup, at volumet av tørrfisk på det internasjonale markedet til høsten vil kunne føre til et prisfall og i verste fall konkurser for tørrfiskprodusenter. 

- Det siste vi trenger nå, er statlig hjelp til lageroppbygging i konvensjonell sektor i tilfelle omsetningsvansker på fersk fisk. Det fikk vi under finanskrisen og det førte til en overproduksjon med dertil følgende prisras og konkurser, sier Sverdrup. 

Han mener full lønnsgaranti for fiskere, kvotefleks på fartøynivå og tilførte likvider til rederiene ville bli et langt bedre virkemiddel om omsetningsstopp skulle bli en realitet.

- Det er foreløpig ikke et problem i Lofoten med en stor og sterk fisk, men kan godt bli det under vårtorskefisket i Finnmark og ut resten av året, avslutter Sverdrup.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.