KRILL: Fiskeridirektoratet har ikke latt seg påvirke av Aker BioMarine.Foto: Paul Nicklen
KRILL: Fiskeridirektoratet har ikke latt seg påvirke av Aker BioMarine.Foto: Paul Nicklen

- Feil om revidering av omregningsfaktor for krill

Fiskeribladets førstesideoppslag fredag 7. februar 2020 var at Fiskeridirektoratet hadde laget ny omregningsfaktor for krill etter påtrykk fra Aker BioMarine. Dette er helt feil.

Leserinnlegg
Skrevet av13. februar 2020 11:19Oppdatert:
13. februar 2020 11:22

Fiskeridirektoratet fastsetter slike faktorer selv, og Aker BioMarine har ikke utøvd noe påtrykk i saken.

Påstanden om at Fiskeridirektoratet har latt seg påvirke av Aker BioMarine kan ikke stå uimotsagt, og vi finner det derfor nødvendig med en kort gjennomgang for å belyse hva saken handler om.

Hvordan uttaket beregnes

Fisket etter krill i Sørishavet reguleres av den regionale fiskeriforvaltningsorganisasjonen Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR). Fartøyene som fisker krill rapporterer «green live weight», eller det som vi kjenner som rund vekt, til organisasjonen. 

Dette gjør fartøyene som er nevnt i artikkelen med et såkalt «flowmeter» som løpende måler hva som tas opp av havet. Når fangstrapporteringen foregår i rund vekt, er det ikke behov for omregningsfaktorer, noe som også er i tråd med anbefalingene i NOU 2019:21 «Fremtidens fiskerikontroll» om å måle fangsten i rund vekt straks den er tatt opp av havet. Det er fartøyenes rapportering av krillfangster til CCAMLR som danner grunnlaget for beregning av ressursuttaket og hvor mye som er tatt av kvoten.

Oppdaget avvik

Imidlertid skal fartøyene også rapportere rund vekt gjennom elektronisk fangstdagbok til norske myndigheter. I tillegg til dette skal mengden mel og olje som landes og omsettes rapporteres i henhold til landingsforskriften. Med utgangspunkt i landet mengde mel regner Fiskeridirektoratet dette om til rund vekt ved hjelp av en omregningsfaktor, og Fiskeridirektoratet rapporterer så dette tilbake til CCAMLR i forbindelse med årlig statistikkrapportering.

Sekretariatet i CCAMLR tok kontakt da de så et avvik mellom det kvantum fartøyene rapporterte i form av rund vekt til organisasjonen, og det som Fiskeridirektoratet rapporterte etter å ha regnet om landet mengde mel til rund vekt. Vi undersøkte saken og så at årsaken til dette lå i omregningsfaktoren. Vår omregningsfaktor var fastsatt i 2011 på basis av rapporterte tall fra næringen i 2009 og 2010. Vi analyserte rapporterte tall fra de to fartøyene fra 2017 og 2018 nærmere, og kom frem til at det var behov for å revidere omregningsfaktoren.

Observatørordning

Dersom vi hadde hatt kapasitet til det skulle vi gjerne ha deltatt på ett av fartøyene for å måle omregningsfaktoren fra mel til rund vekt. Av hensyn til driftsområdet og driftsmønsteret for disse fartøyene, har vi ikke kunne prioritere dette. 

Vi er da henvist til å utnytte de rapporter fartøyene leverer til CCAMLR og til Fiskeridirektoratet. I en situasjon der CCAMLR har observatørordning og fartøyene benytter flowmeter og rapporterer i «green live weight» (rund vekt) har vi derfor valgt å legge disse rapportene til grunn for en revidert omregningsfaktor.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Balansert forslag om lakseskatt

Leserinnlegg
18. mai 2020 16:45

Fiskeriministerens nye klær

Kommentar
18. mai 2020 14:16
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00