AREALAVGIFT: Senterpartiet vil at størrelsen på arealavgiften skal fastsettes nasjonalt, slik at avgiften er ens over det ganske land.Arkivfoto: Eskild Johansen
AREALAVGIFT: Senterpartiet vil at størrelsen på arealavgiften skal fastsettes nasjonalt, slik at avgiften er ens over det ganske land.Arkivfoto: Eskild Johansen

Sp: Skatter og avgifter fra havbruk må i større grad tilbakeføres til kommunene

Senterpartiet støtter kystkommunenes kamp for å få rettferdig og rimelig godtgjørelse for arealer stilt til disposisjon for oppdrettsindustrien.

Leserinnlegg
Skrevet av25. november 2019 08:04Oppdatert:
25. november 2019 08:19

Mange forslag om skattlegging av oppdrettsindustrien har svirret rundt i næringslivskretser i den senere tid. Mange er negative til forslagene.

Dette er forslagene

  • 1) NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruksvirksomhet. Her er hovedideen at «grunnrenten i havbruksnæringen hentes inn gjennom en overskuddbasert, periodisert grunnrenteskatt. En overskuddbasert grunnrenteskatt vil sørge for at investeringer som er lønnsomme før skatt, også er lønnsomme etter grunnrenteskatt . En grunnrenteskatt på 40 pst. anslås å gi et proveny på om lag 7 mrd. kroner» s. 16-17. 
  • 2) SV foreslo i Dokument 8: 192 S (2017-2018) at regjeringen fremmer forslag om en avgift per kilo produsert fisk fra oppdrettsanlegg (produksjonsavgift). 
  • 3) Regjeringen har vurdert en eksportavgift på ubearbeidet oppdrettsfisk. Denne ble ikke foreslått innført av regjeringen i Prop. 1 LS (2017-2018) Skatter, avgifter og toll 2018. 
  • 4) Videre avholder Fiskeridepartementet auksjoner for å tildele nye konsesjoner i havbrukssektoren, jf. notat av 8. mars 2018. En andel av grunnrenten avspeiler seg i auksjonsprisen, og regjeringen mener at en viss prosent av denne skal tilfalle fellesskapet.

Lik avgift over hele landet

Hva har så Senterpartiet programfestet? Som vist i fortsettelsen har vi et eget forslag, slik at vi således ikke kan slutte oss til noen av de fire forslagene. Det betyr imidlertid ikke at vi avviser kommunenes rettferdige krav om en større andel av merverdien enn tilfellet er i dag:

«Senterpartiet vil fortsatt være en pådriver for at skatter og avgifter fra havbruksnæringen i større grad skal tilbakeføres til kommuner som setter av areal til havbruksanlegg (Senterpartiets Langtidsprogram 2017-21, s. 22) .

Vårt programfestede opplegg (2017-21) er begrunnet i at: «kommunene skal få mer igjen for å avsette areal til havbruksnæringa. Dette bør skje gjennom innføring av en nasjonal arealavgift» (s. 22).

Størrelsen på arealavgiften skal fastsettes nasjonalt. Det vil normalt bety at avgiften er ens over det ganske land. Konkret utforming må drøftes videre. Slik som i kraftindustrien kan en tenke seg en fastavgift som er uavhengig av produksjon og så en variabel avgift som forholder seg til det press som virksomheten forårsaker på kommunens øvrige areal. 

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Små endringer i eksportverdien i juli

Kommentar
11. august 2020 14:25

- EU-toll hindrer ikke norsk videreforedling

Leserinnlegg
11. august 2020 09:24

Ein stad går grensa

Kommentar
10. august 2020 19:30

Planlegg kysten for matproduksjon!

Kronikk
9. august 2020 13:44

Svak krone stimulerer sjømateksporten i 2020

Leserinnlegg
6. august 2020 08:29

Jasså, går det ikke an?

Kommentar
4. august 2020 07:32

Debatt: - Vi er bekymret for sjøfolkene

Leserinnlegg
3. august 2020 12:08
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.