PROSJEKT: Gjennom Arena Torsk bidrar Egga Utvikling med BEST-programmet (bedrift-student samarbeid). Dette bidrar til kobling av virksomheter, universiteter og studenter gjennom oppgaveskriving og praksisplasser.Illustrasjon: Egga Utvikling
PROSJEKT: Gjennom Arena Torsk bidrar Egga Utvikling med BEST-programmet (bedrift-student samarbeid). Dette bidrar til kobling av virksomheter, universiteter og studenter gjennom oppgaveskriving og praksisplasser.Illustrasjon: Egga Utvikling

Sløsing med hjernekraft

Et enkelt regnestykke viser at hjernekapasitet går til spille i stor stil på norske universiteter.

Vi snakker samfunnsøkonomi. For å avgrense oss til Nord-Norge: UiT og Nord har til sammen rundt 28.000 studenter. Hvert år skrives det om lag 1.700 masteroppgaver og 2.600 bacheloroppgaver. 

zoomBørge Elliot Bentsen, prosjektleder Egga Utvikling.
Børge Elliot Bentsen, prosjektleder Egga Utvikling.

Dersom vi tenker oss at en masteroppgave tar 800 timer å skrive og en bacheloroppgave tar 500 timer, så snakker vi om til sammen 2,66 millioner arbeidstimer. Dette er mer enn 1.600 årsverk forskningspreget arbeidsinnsats under veiledning av professorer. 

Ved å bruke en intern arbeidstimesats på kr 600, tilsvarende den Innovasjon Norge bruker, så utgjør dette en arbeidsverdi på nesten 1,6 milliarder kroner. Dette er utrolig mye gratis konsulentarbeid! 

Kunne gjort seg nytte av kunnskapen

Klarer samfunnet å utnytte denne arbeidsinnsatsen? Jeg mener nei, og er ikke alene. Den generelle oppfatningen på universitetene er at samfunnet ikke utnytter denne ressursen i nevneverdig grad. 

Potensialet er stort for at bedrifter, kommuner og andre virksomheter kan få gjort utredninger, undersøkelser, fått hjelp til å utvikle innovative løsninger, fått nye ideer og impulser - uten å måtte betale noe. Mens hundrevis av virksomheter kunne hatt nytte av innspill og nytenkning fra studentene sløses hjernekraften bort på oppkonstruerte oppgaver som legges bort så snart de er ferdige.

Et forhold som gjør paradokset enda verre er rapportene om rekrutteringsproblemer. Mange virksomheter sliter med å finne unge arbeidstakere med god utdanning. NHOs kompetansebarometer pekte i sin siste rapport på at 61 prosent av bedriftene mente de i stor eller noen grad hadde et udekket kompetansebehov.

Index Nordland for 2019 (utarbeidet av Kunnskapsparken i Bodø) konkluderte med at det var «urovekkende at vi ikke er gode nok til å tiltrekke oss, og holde på unge arbeidstakere.». Vesterålen Regionråd publiserte høsten 2017 en undersøkelse om kompetansebehovet i private virksomheter i sin region. Halvparten av de spurte (197 respondenter) oppga at de hadde et udekket kompetansebehov i noen eller i stor grad. Det er altså ikke problemerkjennelse eller vilje det skorter på, men organisering.

Må stimulere til samhandling

Regjeringen skrev i sin utredning om fremtidig kompetansebehov (NOU 2019:2): «Utdannings-institusjonene bør få større handlefrihet til å øke arbeidslivsrelevansen, særlig på masternivå».

Nordland fylkeskommune skrev i sin «Kompetansestrategi for Nordland 2019-2023»: «For å styrke både universitetene og arbeidslivet vil fylkeskommunen stimulere til tettere samarbeid .».

Gode intensjoner, men det er handling som skaper forandring. Bedriftene må aktivt bruke universitetene til å knytte kontakt med potensielle jobbkandidater gjennom praksisplasser, sommerjobb-tilbud, trainee-stillinger og å melde inn aktuelle problemstillinger til master- og bacheloroppgaver. 

Universitetene må sette av mer tid til å besøke bedrifter, inngå konkrete samarbeidsavtaler, og systematisk hente problemstillinger og case-studier til undervisningen fra landsdelen. Virkemiddelapparatet og utdanningsmyndighetene må se på oppgaveskrivingen som en samfunnsressurs, og sette inn tiltak for å stimulere til konkret samhandling. Studentenes oppgaveskriving må bli en innsatsfaktor i næringsliv, offentlige tjenester og forvaltning, og bidra til bedre utdanning og mer effektiv rekruttering.

Egga Utvikling vil gjennom Arena Torsk bidra med BEST-programmet (bedrift-student samarbeid) - kobling av virksomheter, universiteter og studenter gjennom oppgaveskriving og praksisplasser.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.