VINDKRAFT: Illustrasjon av Hawind Tampen-prosjektet.Foto: Equinor
VINDKRAFT: Illustrasjon av Hawind Tampen-prosjektet.Foto: Equinor

Fiskebåt sterkt kritisk til vindkraftanlegg ved viktige gyte- og fiskeområder

Planlagt vindkraft til havs rammer sårbare fiskeområder, mener Fiskebåt.

Torhild Måkestad Martinussen
Telefon 55 30 22 34
Mobil 98404287
23. oktober 2019 12:06Oppdatert:
23. oktober 2019 12:15

Forbundet Fiskebåt mener Olje- og energidepartementet bryter med intensjonen til Stortinget om sameksistens mellom næringer, når de vil åpne områdene Sandskallen, Sørøya Nord og Utsira Nord for vindkraft. 

Det skriver Fiskebåt i sitt høringssvar til departementet, melder forbundet i en pressemelding.

Rammer gyteområder

Problemet, mener Fiskebåt, er at vindkraftanleggene er planlagt etablert tett inntil viktige gyte- og fiskeområder.

- Dette er fiskefelt som fiskere har benyttet gjennom århundrer. I tillegg vil flere viktige gyteområder og andre sårbare områder bli rammet av etablering av vindkraft i disse områdene, sier Espen Jacobsen, avdelingsleder i Fiskebåt.

zoomEspen Jacobsen, avdelingsleder i Fiskebåt
Espen Jacobsen, avdelingsleder i Fiskebåt

Må bli hørt

Fiskebåt skriver at:

«Når Stortinget utarbeidet lovteksten til Havenergiloven, ble det lagt avgjørende vekt på at en satsing på havenergi, skulle la seg forene med god sameksistens med fiskeriinteressene langs kysten».

- Stortinget sa helt tydelig at hensynet til fiskeriene og det marine miljøet og andre næringer skulle ivearetas. Vi kan ikke se at det er tilfelle her, og forventer at vårt syn blir hørt, sier Jacobsen.

Fiskebåt viser til en merknad fra Energi- og miljøkomiteen der det pekes på at «det er avgjørende at en satsing på havenergi lar seg forene med god sameksistens med fiskeriinteressene langs kysten». 

For lite kunnskap

I høringsnotatet viser Fiskebåt også til at det er lite kunnskap om de biologiske konsekvensene av vindkraftanlegg på havet, og hvilke følger slike etableringer gir.

- Det er forsket lite på dette, blant annet hvordan støy kan påvirke fisken. Her trengs det mer kunnskap om hvordan disse anleggene virker inn på helheten i økosystemene. Før en starter omfattende utbygginger i allerede sårbare områder, er det helt avgjørende at vi får mer kunnskap om hvilke biologiske konsekvenser vindkraft kan få for fiskeriene. Her bør vi være føre-var, sier Jacobsen.

I høringsbrevet viser Fiskebåt også til at det i et miljøperspektiv er store fordeler med at fisk i større grad benyttes som næringskilde for mennesker. Videre påpeker forbundet at også vindkraftanlegg til sjøs kan endre sjøtrafikken - og medføre økt trafikk i viktige fiskeområder.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.