STRID AVGJORT: «Themis» losset en tobisfangsten til anlegget til Pelagia på Husøy i Karmøy 15. mai 2017. Det endte med et rettsoppgjør.Foto: Kjersti Sandvik
STRID AVGJORT: «Themis» losset en tobisfangsten til anlegget til Pelagia på Husøy i Karmøy 15. mai 2017. Det endte med et rettsoppgjør.Foto: Kjersti Sandvik

Sildelaget fattet vedtak om å inndra tobisfangst. Retten slår fast at vedtaket er ugyldig

4. oktober falt dommen i saken mellom Pelagia og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet, der partene strides om en tobisfangst som ble levert i 2017.

Torhild Måkestad Martinussen
Telefon 55 30 22 34
Mobil 98404287
7. oktober 2019 16:45Oppdatert:
7. oktober 2019 19:37

15. mai 2017 leverte den danske båten «Themis» en fangst på 879 tonn tobis til Pelagia Karmsund til en verdi av 1,4 millioner kroner, uten å ha fått godkjent landingen fra Norges Sildesalgslag. Sildelaget hadde i forkant av denne lossingen stanset fisket etter tobis, grunnet uenighet om minstepris med industrien.  

Anmeldte Pelagia

Sildelaget informerte Fiskeridirektoratet om forholdet 15. mai og leverte den 16. mai politianmeldelse på den ulovlige lossingen. Sildelaget forklarte bakgrunnen for anmeldelsen med at fartøy og fabrikk starter lossingen av fangsten som ikke var meldt inn til og omsatt gjennom salgslaget. Salgslaget viste til at dette var brudd på fiskesalgslagsloven og forretningsreglene til Sildelaget.

18. juli fattet Sildelaget vedtak om inndragning av fangstverdien fra Themis Fiskeri i Danmark.

Prøvde saken for retten

Themis og Pelagia klaget i fellesskap på vedtaket til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) gjennom advokatfirmaet Thommessen. I klagen anførte de at inndragningsvedtaket er ugyldig og viste til at vedtaket bygget både på galt faktum og uriktig rettsanvendelse.

Departementet slo fast at Sildelagets håndtering av saken var i tråd med fiskesalgslagsloven og salgslagets forretningsregler.

Pelagia var ikke enig i vedtaket fra NFD, og tok ut stevning for å få prøvd vedtakets gyldighet i retten.

Hadde ikke hjemmel til å vedta omsetningsstopp

4. oktober falt dommen i saken mellom Pelagia og staten i Oslo tingrett. Etter rettens syn hadde Sildelaget adgang og anledning til å beslutte fiskestopp - men salgslaget hadde ikke hjemmel til å vedta omsetningsstopp.

Retten viser til at ettersom «Themis» lovlig kunne fiske utenfor norsk sone, skulle også fartøyet fritt få omsatt sin fangst i Norge gjennom Sildelaget, i henhold til fiskesalgslagslova paragraf 8. 

«Det er på det rene at Themis ikke fulgte fiskesalgslagslovas regler om omsetning gjennom Laget. Themis handlet også i strid med Lagets anvisninger. Retten har imidlertid kommet til at Lagets anvisninger og det senere inndragningsvedtaket var basert på en forskriftsbestemmelse som manglet lovhjemmel. Dette innebærer at både anvisningene og inndragningsvedtaket også manglet lovhjemmel. Inndragningsvedtaket er derfor ugyldig», heter det i dommen fra Oslo tingrett.

«Retten er enig med Pelagia i at fiskestopp er et tiltak som i utgangspunktet skal være begrunnet helt uavhengig av pris. Slik må fiskesalgslagslova § 13 leses (...)», heter det i dommen.

Videre heter det i dommen; «Etter en samlet vurdering av lovens ordlyd, formål og system kommer retten til at fiskesalgslagslova paragraf 13 ikke gir hjemmel til å fastsette omsetningsstopp».

Dommen i sin helhet finner du her:

LAST NED FILDom fra Oslo tingrett
( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.