NEGATIVT: Det dør for mange mennesker i fiskerinæringen, men hvorfor frarøver politikerne fiskerne samfiskeordningen når det gjør yrket deres tryggere.Foto: Redningsselskapet
NEGATIVT: Det dør for mange mennesker i fiskerinæringen, men hvorfor frarøver politikerne fiskerne samfiskeordningen når det gjør yrket deres tryggere.Foto: Redningsselskapet

- Hvorfor skrote samfiskeordningen når den gjør yrket tryggere?

Leder
7. oktober 2019 05:00

Å jobbe på havet er verdens farlige jobb, og totalt har 167 fiskere og 18 havbruksansatte mistet livet de siste 20 årene. Det viser at sikkerheten aldri kan bli tatt alvorlig nok, men samtidig er det et signal til norske politikere at de må legge til rette for et trygt arbeidsliv. Da nytter det eksempelvis ikke å skrote samfiske i den minste flåten, som nettopp har bidratt til å trygge hverdagen for yrkesutøverne.

Det er ikke noe nytt at primærnæringene er farlig. Både i landbruket og på havet er dødstallene for høye, men verst er situasjonen i flåten. Spesielt er det mange triste skjebner i den minste fiskeflåten. 

Men også i den større flåten er situasjonen langt fra ideell. En masteroppgave fra Universitetet i Tromsø fra 2012 viste blant annet at trålfiskerne tar for store sjanser, og at de noen ganger driver hasard med sikkerheten. Spesielt økonomiske motiv slår ut på hvor langt fiskerne er villig til å tøye sikkerhetsstrikken.

Arbeid i havbruksnæringen har det til felles med fiskeflåten er at oppgavene er manuelle, og yrkesutøverne kommer i kontakt med tungt utstyr og materiell - på et bevegelig underlag (havet). Dette gjør yrkene farlige i seg selv.

Det er imidlertid sjelden bare en årsak til at en yrkesutøver dør, og ser vi bak tallene er hovedregelen at en ulykke skyldes en rekke uønskede hendelser. Stikkordet er derfor gode sikkerhetskurs.

I alle årene siden 1990 har det derfor vært økt søkelys på sikkerhet på havet, og nye krav har til stadighet blitt innført. Likevel har antall omkomne vært altfor høyt. I snitt dør det 6,2 personer på havet hvert år. Selv om det er langt lavere enn på 1990-tallet, da det årlig døde 19 personer, er antallet alt, altfor høyt.

Dersom en ser ulykkestallene i et fiskeripolitisk perspektiv, er det ganske underlig å registrere at dagens samfiske-ordning er blitt så uglesett blant de ledende fiskeripolitikerne. Vi vet nemlig at det er den minste flåten som er mest utsatt, siden den preges av mange enmanns-båter. Siden strukturering ikke er politisk aktuelt, bidrar samfiskeordningen nettopp til en sikrere hverdag. Dette bør være et viktig argument for å beholde dagens ordning.

Det vil aldri bli mulig å gradere seg fullt ut mot hverken ulykker eller dødsfall, men dersom gode sikkerhetsrutiner hadde stått enda høyere på dagsordenen ville antall skader og ulykker vært redusert. Næringen må ta grep, men da trengs det erfarne veiledere som tenker sikkerhet først når de skal lære opp andre. Her har både rederiene og organisasjonene et felles ansvar. Det viser også at sikkerhetsopplæringen for fiskerne er viktigere enn noen gang.

Norske veimyndigheter har i mange år hatt et mål om at det ikke skal dø en eneste person på norske veier. Dette er noe norske sjøfartsmyndigheter burde fulgt opp. Havet vi bare bli viktigere og viktigere for nasjonen fremover, men da kan vi ikke operere med dødstall på dagens nivå.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00