DRITT-VEI: På Senja er veistandarden flere steder svært krevende.Foto: Carina Hansen
DRITT-VEI: På Senja er veistandarden flere steder svært krevende.Foto: Carina Hansen

Nord-Norges andel av samferdselsinvesteringene øker

Under dagens regjering har den nordnorske andelen av samferdselsbudsjettet økt fra 14 prosent til 22. I samme periode har samferdselsbudsjettet økt med 75 prosent.

Leserinnlegg
Skrevet av28. juli 2019 10:33

Det er dermed feil, slik stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal (Ap) hevder i et leserinnlegg i nordnorske aviser, at «Nord-Norge (befolkningsandel 9 prosent) ikke får sin andel av investeringer i vei og bane». 

Vi får faktisk over det dobbelte. Selv om andelen har økt kraftig skal vi på langt nær være tilfreds, men jobbe standhaftig videre for enda mer samferdselsmidler til landsdelen.

Etterslepet er enormt

Etterslepet på samferdsel i Norge har vært enormt, ikke minst i Nord-Norge. Regjeringen bygger nye veier som aldri før, har klart å stoppe etterslepet på riksveiene, har økt bevilgningene til fylkesveiene og lagt planer for en belønningsordning til fylkene for å stoppe forfallet på fylkesveiene.

De rødgrønne evnet ikke å stoppe forfallet verken på vei eller bane, og i tillegg overførte de i 2010 17.000 km riksvei fra staten til fylkene- uten at det fulgte med verken penger eller en plan for hvordan fylkene skulle settes i stand til å oppruste veiene. Det rammet særlig Nord-Norge som har mye fylkesveier.

Langs E6 i nord bygges det flere steder nye veier, og flere strekninger står for tur i nasjonal transportplan. Men også andre riksveier, bla til Tromsø, Bodø, Lofoten, Hammerfest osv ligger klar for gjennomføring. Det er også en kuriositet at det planlegges bygging av 3-4 nye store flyplasser i Norge- de første og eneste siden Gardermoen i 1994. Alle i Nord-Norge. 

Iverksatte utredning av Nord-Norgebanen

Bevilgning og forskuttering til fiskerihavner har også økt. På jernbane er det samme etterslepshistorien, men hvor regjeringen har tatt grep og det gjennomføres nå KVU for dobbeltspor på Ofotbanen, og opprustinger med bla nytt signalsystem både på Ofot- og Nordlandsbanen.

Så er det verdt å nevne at landsdelens største samferdselsprosjekt noensinne, Hålogalandsveien til over 9 milliarder står foran snarlig oppstart.

På toppen kommer også utredningen av Nord-Norgebanen som denne regjeringen har iverksatt, og som skal med i vurderingen for neste NTP.

Nord-Norge har utenom ovennevnte fremdeles mange andre store uløste samferdselsutfordringer.

Derfor er det fint at også rødgrønne partier og politikere nå tar til ordet for økt samferdselssatsing i landsdelen. Tallenes tale viser at dette ikke var tilfelle under forrige rødgrønne regjering. 

zoomJonny Finstad, Stortingsrepresentant for Nordland Høyre og representant i Transport og kommunikasjonskomiteen.
Jonny Finstad, Stortingsrepresentant for Nordland Høyre og representant i Transport og kommunikasjonskomiteen.

Verdiskapning i nord

«Samferdselsspriket» på rødgrønn side er fremdeles et stort problem. Uenighet om prioritering, i tillegg til synkende befolkningsandel har vært landsdelens største utfordring i årtier.

Fremste argument for økt samferdselssatsing i nord er ikke befolkningsmengde, men enorm verdiskaping og vekstpotensial fra naturressursene. Da må vi stå mer sammen om å ta i bruk alle naturressurser. Det vil gi ringvirkninger på samferdselssiden.

Det viktigste vi politikere kan gjøre for å skape fremtidens velferdssamfunn i Nord-Norge er nemlig å forbedre samferdselen som minsker avstandene, redusere reisetid som øker lønnsomhet og vekstkrafta som igjen skaper attraktivitet og nye jobber, bosetting, og velferd til innbyggerne.

Den jobben er nå regjeringspartiene H, Frp, V og KrF i gang med. En historisk satsing i nasjonal transportplan på over 1000 milliarder kroner sørger for det. Disse partier har også sørget for at Nord-Norges andel til samferdsel har økt betraktelig. Den jobben akter vi å fortsette.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Sjømatnæringen må bli mer synlig

Kommentar
22. februar 2020 16:55

Fiskebåt driver med avledningsmanøver

Leserinnlegg
20. februar 2020 11:54

Useriøst eller uvitende fra Fiskarlaget Nord

Leserinnlegg
19. februar 2020 11:03

- Stine Akselsens forunderlige verden

Leserinnlegg
18. februar 2020 20:02

Fryst fisk er viktig for fiskeindustrien

Leserinnlegg
18. februar 2020 09:26
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00