Frifinnelsen av Lerøy Midt blir ikke anket

Joar Grindheim
20. juni 2019 13:03

Statsadvokaten godtar Fosen tingretts frifinnende dom i saken mot Lerøy Midt. Det melder Lerøy Seafood Group i en pressemelding. 

«Lerøy Midt skal frifinnes fordi det ikke er tilstrekkelig sannsynliggjort at de har forsømt sitt ansvar for å avverge påslag med lakselus på en måte som skal betraktes som klart klanderverdig hos noen av de ansatte, hverken enkeltvis eller i fellesskap. 

Retten kan ikke utelukke muligheten for at påslaget av lus som er konstatert fra 11. august 2016 frem til inspeksjonene som ble gjennomført i slutten av august skyldes overføring av bevegelige lus fra andre lokaliteter», heter det i den enstemmige dommen som ble avsagt 7. juni.

Tingretten la til grunn at nivået på lus i anlegget objektivt sett lå over grensen for brudd på dyrevelferdsloven, men at selskapet ikke hadde opptrådt grovt uaktsomt i tilknytning til dette.

- Statsadvokaten har gjennomgått dommen og den bevisvurderingen som tingretten har lagt til grunn, og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke er grunnlag for å anke dommen til lagmannsretten, skriver statsadvokat Jarle Wikdahl ved Trøndelag statsadvokatembeter i en epost til IntraFish.

- Dommen er grundig og tydeliggjør at det ikke er grunnlag for straff, skrev Lerøy Seafood Group i en pressemelding etter at dommen ble kjent. De skrev videre at de forventet at saken ikke ble anket.

I en pressemelding torsdag skriver selskapet at de ikke er overrasket, men likevel glad for at selve rettssaken er ferdig.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00