ADVARER: Nordland Fylkes Fiskarlag advarer mot å endre rammebetingelser for oppdrettsnæringen som følge av algeoppblomstringen.Illustrasjonsfoto: Northern Lights Salmon AS
ADVARER: Nordland Fylkes Fiskarlag advarer mot å endre rammebetingelser for oppdrettsnæringen som følge av algeoppblomstringen.Illustrasjonsfoto: Northern Lights Salmon AS

Alger og tapene i oppdrettsnæringen - ikke ta snarveier for å endre rammebetingelser

Det er, etter Nordland Fylkes Fiskarlags mening, viktig at en ikke tar snarveier i forhold til å endre rammebetingelsene for de oppdretterne som er rammet.

Leserinnlegg
Skrevet av4. juni 2019 15:02Oppdatert:
4. juni 2019 15:24

Deler av oppdrettsnæringen i Nordland og Troms har de siste ukene vært svært hardt rammet av oppblomstringen av giftige alger som har tatt livet av svært mye oppdrettslaks. Dette er selvfølgelig svært tragisk for både oppdretterne og i forhold til dyrevelferden. Det er også tragisk i forhold til alle de arbeiderne både i direkte og indirekte virksomhet som blir hardt rammet. Dette går igjen ut over mange kystsamfunn som forhåpentligvis bare midlertidig taper arbeidsplasser og inntekter.

zoomJan Fredriksen, styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag
Jan Fredriksen, styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag

Fiskerinæringen er presset

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) var raskt på banen og lovte hjelp til de oppdretterne som var rammet - ikke i form av penger, men i form av bedre rammebetingelser. Den første endringen vi har registrert er at lokaliteter som er rammet av alger kan få dispensasjon fra telling av lakselus og at antall voksne hunnlus kan være opp til 0,5 pr fisk i gjennomsnitt mot dagens grense på 0,2 lus pr fisk.

Den tradisjonelle fiskerinæringen er i store deler av Nordland hardt presset av andre sjørelaterte virksomheter - herunder oppdrettsnæringen. Nordland Fylkes Fiskarlag frykter at forvaltningen skal ta snarveier i forhold til tiltak både på kort og lang sikt som kan avhjelpe den vanskelige situasjonen for de oppdretterne som er rammet. I så tilfelle vil dette ytterligere komme til å presse fiskerinæringen og forringe det kystnære havmiljøet.

Ingen snarveier

Det er, etter Nordland Fylkes Fiskarlags mening, viktig at en ikke tar snarveier i forhold til å endre rammebetingelsene for de oppdretterne som er rammet. Det betyr at en forventer at forvaltningen i sitt arbeid med tiltak enten det gjelder økt MTB, nye lokaliteter etc. skal ha stort fokus på andre næringer som er avhengig av havet og det som det gir av verdier og arbeidsplasser både på sjø og land. Det forventes derfor at disse tiltakene skal underlegges de samme krav til dokumentasjon og saksbehandling som ordinære søknader.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Barentshavet: Vårt arvesølv eller oljesøl?

Kommentar
23. februar 2020 19:05

Bærekraftig transport bør skje sjøveien

Leserinnlegg
23. februar 2020 10:05

Sjømatnæringen må bli mer synlig

Kommentar
22. februar 2020 16:55
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00