TILSVAR: Svein Ove Haugland, assisterende direktør i Norges Råfisklag, svarer på Fiskeribladets leder 10. april.Arkivfoto: Kjersti Kvile
TILSVAR: Svein Ove Haugland, assisterende direktør i Norges Råfisklag, svarer på Fiskeribladets leder 10. april.Arkivfoto: Kjersti Kvile

Råfisklaget: Om åpen prisinformasjon fra førstehåndsomsetningen

Fiskeribladet skriver på lederplass 10. april at prisinformasjon fra fiskelandinger bør bli offentlig informasjon. Lederen inneholder påstander og utsagn om Råfisklagets holdninger til dette som nødvendiggjør at vi får redegjøre for hva som er vårt syn.

Leserinnlegg

Vi tar på det sterkeste avstand fra Fiskeribladets påstand om at Råfisklagets skepsis til full offentliggjøring av priser, indirekte bidrar til at det foregår ulovligheter.

1. Råfisklaget er i utgangspunktet skeptisk til at prisinformasjon ned på enkeltlandinger skal være fullt offentlig tilgjengelig umiddelbart etter at landinger har skjedd. Dette på grunn av at mange næringsaktører som jobber i markedet gir uttrykk for at dette svekker deres posisjon i videresalget. Hvis norsk fiskerinæring, det vil si fiskernes og fiskeindustriens organisasjoner, samlet skulle mene slik informasjon bør være offentlig, så vil vi selvsagt medvirke til det.

 2. På Råfisklagets lukkede nett (påloggbare sider) kan alle fiskere og fiskekjøpere i dag se hva som betales for enkelttransaksjoner av fryst fisk som er solgt på auksjon, kontrakt og ved egenovertagelse. Denne åpenheten har næringen ønsket og Råfisklaget har innrettet seg etter den for å sikre åpenhet og transparens i markedet for fryst fisk.

3. Råfisklagets styre besluttet tilbake i 2017 at den åpenheten som praktiseres på prisinformasjon om fryst fisk også bør tilbys på priser for landinger av fersk fisk, men kun på Råfisklagets lukkede nett. Dette er foreslått for fiskeindustriens organisasjoner i forhandlinger, men de har foreløpig ikke ønsket en slik åpenhet. 

 4. Fiskeribladets påstand om at det praktiseres åpenhet om priser i pelagisk sektor, er etter vår kunnskap feil og kun egnet til å villede. Også i pelagisk sektor gis prisinformasjonen til næringsaktører på lukket nett.

Fordelene med offentliggjøring av priser må etter vårt syn veies opp mot ulempene som er nevnt foran. Råfisklaget har et selvstendig ansvar for å gjøre denne avveiingen i dialog med næringens organisasjoner.

Kontrollmyndigheter, som Fiskeridirektoratet, har selvsagt til enhver tid fullt innsyn i alle priser hos salgslagene, og de kan innrette sine kontroller etter analyser og risikovurdering av disse.

Hvorvidt allmennhetens tilgang til denne detaljerte prisinformasjonen vil bidra til å avdekke ulovligheter, er vi imidlertid sterkt i tvil om.

( VILKÅR )

Kommentarer

Har du en mening om denne saken? Delta gjerne i debatten her i Fiskeribladet. Vi setter pris på sterke meninger, og i våre kommentarfelt skal det være høyt under taket. Vi tolererer ikke trakassering, trusler eller hatefulle meninger. Vis også respekt for andre debattanter. Vær saklig og husk at mange kan se hva du skriver. Tenk derfor nøye gjennom hvordan du ønsker å fremstå.
Vennlig hilsen Øystein Hage, redaktør.

Henter kommentarer Henter kommentarfelt...

Kommentar: - Pinlig retrett for Nesvik

Kommentar
8 kommentarer12. november 2019 17:30

Krav fra Fiskarlaget Nord: - Dagens kvotesystem må forenkles

Leserinnlegg
1 kommentar12. november 2019 08:17

Senterpartiets ansvarlige politikk

Leserinnlegg
10. november 2019 20:02

Nye trefninger i «krabbekrigen»

Kronikk
10. november 2019 19:19

Trafikklys og offentlighet

Kommentar
10. november 2019 10:48

Lesbar og lettfattelig fra Berge

Kommentar
10. november 2019 10:16

Kvotemeldingen og elefanten i rommet

Kommentar
9. november 2019 17:35

Fortsatt eksportvekst i oktober

Leserinnlegg
9. november 2019 09:06
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00