Kystrederiene sterkt kritiske til ny havne- og farvannslov

Pressemelding
Redaksjon
11. april 2019 08:19

- Dette lovforslaget vil ikke bidra til mer sjøtransport, sier Tor Arne Borge, adm. dir. i Kystrederiene. Organisasjonen, som er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for fartøy innen nærskipsfart og Aqua shipping, er svært kritisk til regjeringens forslag til ny havne- og farvannslov som kom i går.

Formålet med den nye havne og farvannsloven skulle være å sikre mer godsoverføring, bedre sikkerheten til sjøs og styrke sjøtransporten for fremtiden.

- Svært viktige områder i lovforslaget støtter ikke opp om stortingets uttalte målsetning om godsoverføring fra vei til sjø, sier Borge i en pressemelding.

Uendret farledsforvaltning

Regjeringen melder at den nye loven innebærer at staten vil ta ansvar for farvannsutbedringer samt navigasjonsinnretninger i hele farvannet, også i kommunens sjøområde.

- Etter det vi kan se er det likevel ikke gjort noen konkrete endringer i forhold til dagens innretning i farvannsforvaltning, og det er tydelig at politikerne ikke har tatt utvalgsarbeidet som anbefaler en endring av dagens regime, til følge. Dette er vi svært skuffet over, sier Borge videre.

Full liberalisering av havnekapitalen

Lovforslaget åpner også for at det kan deles ut verdier fra den kommunale havnevirksomheten dersom «gjenværende egenkapital er forsvarlig». Ifølge regjeringen vil dette vil hindre innlåsing av kapital og bidra til aktivt kommunalt eierskap.

- Lovverket lagt til grunn for forslaget pålegger at havnestyrene skal forvalte havnene slik at de til enhver tid har en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved, og omfanget av virksomheten i selskapet. Hva som er forsvarlig i denne sammenhengen er noe havnestyrene avgjør, påpeker Borge.

- Dette har Kystrederiene vært sterkt kritiske til. I praksis betyr forslaget en full liberalisering av havnekapitalen, som igjen vil svekke sjøtransporten. Midlene som er i havnene bør brukes til å styrke tilbudet i havnene. Et bedre tilbud der vil uten tvil styrke sjøtransporten, mener Borge.

Regjeringen melder også at anløpsavgiften videreføres under betegnelsen «farvannsavgift».

- Sjøtransporten er tynget av over 20 avgifter i den daglige driften. Anløpsavgiften, eller farvannsavgiften som det nå skal hete, ser vi på som en ren kommunal bruksavgift på sjøarealet. Den belaster også fartøy som ikke bruker innretninger i sjøområdet. Dette gjelder for eksempel skip som ligger på været for anker, fôrbåter som leverer til oppdrettsanlegg og riksveiferger som går mellom Vegdirektoratets egne fergeleier. Kystrederiene mener at farvannsforvaltning bør bekostes over statsbudsjettet slik som vedlikehold av annen infrastruktur for transport, sier Borge.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.