Sikrer norske skip og sjøfolk ved «no deal»

Pressemelding
Redaksjon
10. april 2019 10:58

Norske skip og sjøfolk vil fortsatt ha adgang til britiske markeder dersom Storbritannia forlater EU uten avtale. 

- Vi vil sikre viktige norske arbeidsplasser og maritim aktivitet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Erklæringen fra den britiske regjeringen ivaretar norske sjøfolk og maritime interesser på en god måte.

- Storbritannia er blant våre største og viktigste enkeltmarkeder for skipsfartstjenester. Derfor er det svært viktig for regjeringen å sikre stabilitet og forutsigbarhet ved en «no deal». Det har vi fått til nå, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Den norske og britiske regjeringen har hatt tett kontakt og er nå enige om å utveksle gjensidige politiske erklæringer om å videreføre vilkårene for maritim næringsvirksomhet mellom landene. De politiske erklæringene ivaretar sentrale norske maritime interesser i Storbritannia.

Skipsfart og UK

Storbritannia utgjør et betydelig marked for norsk maritim næring.

Norske skip anløp britiske havner rundt 10 000 ganger i 2017. Det vil si mer enn 13 prosent av alle norske skipsanløp i utlandet i 2017.

Offshoreskip sto for om lag halvparten av anløpene i britiske havner.

Verdien av norsk maritim tjenesteeksport til Storbritannia samme år var på om lag 12 milliarder kroner. Det tilsvarer rundt 13 prosent av den samlede verdien av norsk eksport av skipsfartstjenester i 2017.

Partene erklærer å følge prinsippene om fri og rettferdig markedsadgang for maritime transporttjenester. Skip som er registrert hos den andre parten skal behandles likt som før når de kommer til havnen. Landene er også enige om at ingen av dem kommer til å innføre nye, ensidige tiltak som begrenser dagens frihet til å drive transport i innenriksfart. Landene holder også fast ved forpliktelsene etter ILO-konvensjon 108 om sjømenns identitetskort. Den inneholder blant annet bestemmelser om sjømenns rettigheter ved bytte av mannskap.

Selv om erklæringene ikke er juridisk bindende, vil de to landene jobbe for å få på plass et varig avtaleverk etter at Storbritannia har gått ut av EU.

Fakta:

Storbritannia utgjør et betydelig marked for norsk maritim næring.

Norske skip anløp britiske havner rundt 10 000 ganger i 2017. Det vil si mer enn 13 prosent av alle norske skipsanløp i utlandet i 2017.

Offshoreskip sto for om lag halvparten av anløpene i britiske havner.

Verdien av norsk maritim tjenesteeksport til Storbritannia samme år var på om lag 12 milliarder kroner. Det tilsvarer rundt 13 prosent av den samlede verdien av norsk eksport av skipsfartstjenester i 2017.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.