ADVARER: Arne Pedersen. leder i Norges Kystfiskarlag, advarer sterkt mot konsekvensene ved gruvedrift i Repparfjorden.Foto: Eskild Johansen
ADVARER: Arne Pedersen. leder i Norges Kystfiskarlag, advarer sterkt mot konsekvensene ved gruvedrift i Repparfjorden.Foto: Eskild Johansen

Kystfiskarlaget advarer næringsministeren mot utslipp i Repparfjorden

Pressemelding
Redaksjon
8. april 2019 13:26

Norges Kystfiskarlag advarer sterkt mot de enorme utslippene av gruveslam og kjemikalier som det er planlagt at skal dumpes i Repparfjorden, og mener næringsministeren ikke har dekning for sin påstand om at utslippene er miljømessig forsvarlige, skriver kystfiskernes organisasjon i en pressemelding.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen deltar senere i dag på folkemøte i Kvalsund om planlagt gruvedrift i Nussir og Ulveryggen.

Kystfiskarlaget frykter at driften vil legge store deler av fjorden brakk og påvirke økosystem og fiskebestanden i årevis. 

- Norge har gjennom internasjonale konvensjoner forpliktet oss til å legge før-var prinsippet til grunn for forvaltningen av naturen vår. De planlagte utslippene på Repparfjorden er etter vårt synspunkt så langt unna føre-var prinsippet vi kan komme. De er også sterkt i strid med forpliktelsene vi har ovenfor Det internasjonale havforskningsforbundet om gjenoppbygging av kysttorskstammen, og det europeiske vanndirektivet som forplikter Norge til å utfase utslippene langs kysten og i fjordene, skriver Norges Kystfiskarlag og minner om den betydningen Finnmarkskysten og Repparfjorden har som gyte- og oppvekstområde for kysttorsk, skrei og lodde.

- Lodda er en nøkkelart som mat for torsken, sjøfugl og sjøpattedyr og gyter kun på begrensede områder på fjorder og sund langs Finnmarkskysten, heriblant Repparfjorden. Samtidig har Repparfjorden status som nasjonalt viktig gyteområde for torsk, og stor betydning for kysttorskbestanden som over lang tid har vært på tilbakegang, understrekes det.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.