TREKKJER SEG: Verdas største selskap innan finansielle tenester, Citybank, vil ikkje lenger investera i selskap som vil dumpa gruveavfall i sjø. Her frå Førdefjorden kor Nordic Mining har storstilte planar om sjødeponi. Foto: Privat
TREKKJER SEG: Verdas største selskap innan finansielle tenester, Citybank, vil ikkje lenger investera i selskap som vil dumpa gruveavfall i sjø. Her frå Førdefjorden kor Nordic Mining har storstilte planar om sjødeponi. Foto: Privat

Verdens største finanskonsern seier nei til å dumpe gruveavfall i sjø

Redaksjonen
3. mai 2018 14:25Oppdatert:
4. mai 2018 09:25

Investeringsselskapet Citygroup annonserer at dei ikkje lenger vil finansiere prosjekt som dumpar gruveavfall i sjø.

Citigroup er, ifølge Wikipedia, verdas største selskap innan finansielle tjenestar, og verdas største selskap. Selskapet har over 200 millionar kundar i 100 ulike land.

I Noreg vil Nordic Mining og Nussir dumpe gruveavfall i høvesvis Førdefjorden og Repparfjorden. Begge oppgjev Citygroup på sine investorlister, melde Naturvernforbundet.

Avgjerda til Citibank kjem som respons på press frå den internasjonale kampanjen Ditch Ocean Dumping, som vart lansert i mars 2018. Kampanjen fokuserer skarpt på Noreg (Førdefjorden og Repparfjorden) og Papua New Guinea, dei to einaste landa i verda som planlegg å utvide praksisen med å dumpe gruveavfall i sjøen. Kampanjen rettar seg mot investorar og Citygroup var første mål for kampanjen, sidan dei er inne i prosjekt i både Noreg og Papua New Guinea.

Naturvernforbundet seier Citygroup sin raske respons på kampanjen og vilje til å ta inn i sin policy at dei ikkje vil finansiere direkte prosjekt som dumpar i sjø, gjev eit sterkt signal ut til finansverda og eit godt håp om at fleire finansinstitusjonar vil slutte seg til kampanjen og det internasjonale målet om å halde sjøen, vårt felles matfat reint.

Gruveavfall i sjø

  • Norge er et av få land i verden som fortsatt tillater dumping av gruveavfall i sjøen. 
  • Når sand og finmasser dumpes i sjø kan det utradere økosystemet ved bunnen i det umiddelbare nærområdet. 
  • Finpartiklet avfall kan spres med strømmen og påvirke et mye større område. Noen av kjemikaliene som slippes ut med gruveavfallet kan være til dels svært giftige. 
  • Kjemikaliene brukes både i utvinningsprosessen og i et forsøk på å binde mest mulig av finpartiklene slik at spredningen i fjorden begrenses. 
  • I tillegg kan fjordsystemene belastes med tungmetaller som finnes i det oppmalte berget som går ut i sjøen. 
    Kilde: Havforskningsinstituttet
( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.