KLAR FOR VITNEBOKSEN: Styreleder i NSL, Håvard Høgstad (t.h.) gjør seg klar til å vitne i Reppe-saken. F.v. NSLs advokat Eirik Edvardsen, NSLs andre advokat Stine Eriksson og NSL-sjef Robert Eriksson.Foto: Agnar Berg
KLAR FOR VITNEBOKSEN: Styreleder i NSL, Håvard Høgstad (t.h.) gjør seg klar til å vitne i Reppe-saken. F.v. NSLs advokat Eirik Edvardsen, NSLs andre advokat Stine Eriksson og NSL-sjef Robert Eriksson.Foto: Agnar Berg

- Reppe har gang på gang brutt «NSL-reglene»

Kommunikasjonssjef Frode Reppe i NSL har gang på gang gjord ting som han ikke hadde dekning for i organisasjonen. Derfor har han ingen plass i NSL, mener NSLs styreleder.

Reppe-rettssaken
Politikk
Agnar Berg
Telefon 75 54 49 21
Mobil 932 56 324
25. april 2018 15:11

Styreleder Håvard Høgstad ramset opp i sin vitneforklaring i Sør-Trøndelag tingrett i Reppe-saken flere ting ved flere anledninger som Reppe skal ha gjort på egen hånd uten å ha klarert med hverken oppdrettsutvalget i NSL eller NSL-styret.

NSLs oppdrettsutvalg

Arbeidsrettssaken mellom Reppe og Norske Sjømatbedrifters Landsforening, NSL, fortsetter i dag etter en pause i går og mandag.

Reppe fikk sparken i NSL september i fjor med blant annet begrunnelse i manglende forankring i NSL sitt oppdrettsutvalg for ting han har gjort som fagsjef for kommunikasjon og næringspolitikk i NSL.

Reppe ble tilsatt i NSL i 2014, men allerede året etter begynner det å knirke i forhold til ham og leder i NSLs oppdrettsutvalg, Alf-Gøran Knutsen.

Oppdrettsutvalget er valgt av årsmøtet og skal ivareta interessene til oppdrettsbedriftene som er medlemmer i næringsorganisasjonen.

Hardangerfjorden

Sommeren 2015 er det en lakserømming i Hardangerfjorden. NSL tar på seg, ifølge Høgstad, en aktiv rolle med utfisking av oppdrettslaksen.

Knutsen sender 10. august i 2015 en e-post til tidligere styreleder Lars Heine Kåsa og tidligere daglig leder Svein Reppe om lakserømmingen i Hardanger og NSL sin håndtering av den.

Det er Frode Reppe som håndterer Hardangerfjord-saken i NSL. Knutsen mener Reppe har gått for langt på egen hånd, uten klarering:

«Oppdrettsutvalget sin rolle er å utforme politikken innen havbruk som organisasjonen skal fronte, i den siste saken om utfisking av oppdrettsfisk fra Steindalselva så ble ikke utvalget kontaktet i det hele tatt før løpet ble satt i gang.»

Knutsen skriver videre i e-posten fra 10. august 2015 at ved at NSL går aktivt inn i rømningssaken, så øker risikoen for at NSL havner i konflikt med for eksempel Fiskeridirektoratet.

Enig om forankring

19. august 2015 er det et møte på NSL sitt kontor i Trondheim mellom administrasjonen, Oppdrettsutvalget og NSL-styret.

Høgstad sier at han mener at Frode Reppe var til stede på dette møtet. Høgstad var på den tid medlem i Oppdrettsutvalget. Han ble valgt til styreleder i NSL i mai i fjor.

NSLs advokat, Eirik Edvardsen, spurte hva som ble behandlet på møtet 19. mai.

- At oppdrettssaker skal forankres i oppdrettsutvalget, svarte Høgstad.

- Skal alle oppdrettssaker behandles i Oppdrettsutvalget, fortsatte Edvardsen.

- Nei, det må gjøres en vurdering av hvor viktig en sak er og om den er i tråd med NSL sitt ståsted, svarte Høgstad.

Gang på gang

Ifølge Høgstad var det enighet mellom styret, Oppdrettsutvalget og administrasjon på møtet om at oppdrettssaker skal forankres i Oppdrettsutvalget.

Dette møtet blir en referanse i Høgstads vitneforklaring når det ifølge han gang på gang skjer at Reppe gjør ting som ikke er forankret i Oppdrettsutvalget.

2. mars i 2016 sender NSL en «bekymringsmelding» til Nærings- og fiskeridepartementet. Bekymringsmeldingen tar for seg etter NSLs syn kritikkverdige forhold til Havforskningsinstituttets forskning i Hardanger.

Bekymringsmeldingen ble på oppdrag av NSL laget av advokat Lars Selmar Alsaker.

Rollefordeling

Det ble flere medieoppslag om bekymringsmeldingen.

- Bekymringsmeldingen trekker NSL dyp inn mot HI som er en premissleverandør for oss. Dette er en feil fremgangsmåte. Oppdrettsutvalget fikk ikke vite om bekymringsmeldingen før den var sendt, sa Høgstad.

Høgstad sa videre at på nytt greide ikke Reppe å forholde seg til den rollefordelingen som styret i NSL, Oppdrettsutvalget og administrasjonen ble enige om på møtet i Trondheim 19. august i 2015.

Edvardsen spurte så Høgstad om innholdet i bekymringsmeldingen var grei.

Høgstad svarte at det er riktig å stille spørsmål ved forskningsresultater som har betydning for en hel næring. Men at fremgangsmåten ble feil.

Gjentatt mange ganger

Dette med at saker og medieutspill fra Frode Reppe ikke er forankret i NSL blir påpekt over 10 ganger av Høgstad i hans vitneforklaring.

NSLs advokat Edvardsen spør Høgstad om NSL-styret var involvert i oppsigelsen av Reppe.

Høgstad svarer at styret var orientert om saken fra NSL-sjef Robert Eriksson.

- Men var styret enig i oppsigelsen, spurte Edvardsen.

- Ja på bakgrunn av den dokumentasjon som er lagt fram.

Edvardsen spurte så Høgstad om hva han mener er årsaken til oppsigelsen av Reppe.

- For det første manglende forankring og valg av arbeidsmetoder. For det andre at tilliten til Reppe gang på gang brytes ned.

Ikke like positiv til oppdrett

Høgstad fikk spørsmål fra Frode Reppes advokat, Nina Sandnes, om hvorfor det er viktig at oppdrettssaker NSL jobber med er forankret i Oppdrettsutvalget.

Høgstad mente forankring har vært viktig fordi ikke alle medlemsbedriftene i NSL er like positiv til oppdrett som Frode Reppe er.

Reppe-saken

Kommunikasjonssjef Frode Reppe i NSL fikk sparken fra sin stilling i NSL i september i fjor.

NSL mener blant annet at Reppe har opptrådt illojalt overfor NSL ved blant annet ikke å ha klarert saker og utspill han har kommet med.

Reppe-saken er kanskje mest kjent for e-postene Reppe har sendt til fiskeriminister Per Sandberg sin private e-postadresse.

Reppe har gått til søksmål mot NSL med påstand om at oppsigelsen er ugyldig.

Reppe krever også erstatning fra NSL.

Reppe-saken startet i Sør-Trøndelag tingrett i Trondheim mandag for en uke siden.

Saken fortsetter i dag, onsdag, og i morgen.

Forankring som oppsigelsesgrunn, men ikke i arbeidsavtalen

Meddommer Terje Pedersen tok opp noe som han mente var en logisk brist mellom ansettelsen og oppsigelse av Frode Reppe under vitneforklaringen til Høgstad.

I Reppe-saken i Sør-Trøndelag tingrett er det en hoveddommer, Eirik Lereim, og to meddommere.

Hoveddommeren griper relativt ofte inn med spørsmål til partene og vitnene eller ønske om at de utdyper ting bedre.

Så langt i Reppe-saken er det kun meddommer Terje Pedersen som ved noen få anledninger har stilt spørsmål.

- Jeg klarer ikke å finne dette med forankring i arbeidsavtalen når det er med i begrunnelsen for oppsigelsen, sa Pedersen.

Pedersen fortsatte med å spørre om hvorfor er ikke forankring med i arbeidsavtalen, eller hvorfor ble ikke arbeidsavtale endret og forankring tatt med.

Lereim ba da Pedersen om å være forsiktig med hva han sa.

Etter det Fiskeribladet har grunn til å tro vil Pedersens poeng bli tatt opp i Reppes advokat, Nina Sandnes, sin sluttprosedyre.

- Jeg kan ikke si hva jeg vil prosedere på. Men dette med at det ikke sto noe om forankring i arbeidsavtalen eller i arbeidsinstruksen og at det samtidig brukes forankring som en oppsigelsesgrunn, er etter mitt syn et viktig poeng, sier Reppes advokat, Nina Sandnes.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.