TRAFIKKLYSENE: Har trafikklyssystemet ingen reel funksjon? spør Reidar Staalesen, styremedlem i Ap Bergen.Illustrasjonsfoto: Aleksander Nordahl
TRAFIKKLYSENE: Har trafikklyssystemet ingen reel funksjon? spør Reidar Staalesen, styremedlem i Ap Bergen.Illustrasjonsfoto: Aleksander Nordahl

Oppdrettsvekst i rød sone

Har trafikklyssystemet som skal regulere veksten i oppdrettsnæringen en reel funksjon?

Leserinnlegg
Skrevet av16. mars 2018 15:11

I 2017 trådte regjeringens omdiskuterte trafikklyssystem for havbruksnæringen i kraft. Følgende står på regjeringens sider:

Det nye systemet for kapasitetsjusteringer i lakse- og ørretoppdrett, det såkalte trafikklyssystemet, trådte i kraft 15. oktober 2017. Systemet innebærer at havbruksnæringens miljøpåvirkning er avgjørende for om næringen skal tilbys økning i produksjonskapasiteten eller ikke.

Klare retningslinjer

I dette systemet er kysten vår delt inn i regioner, 13 produksjonsområder for laks og regnbueørret. Miljøeffekten havbruksnæringen har i disse områdene tilsier hvilken farge systemet viser. Grønn (mindre enn 10 prosent dødelighet hos villfisk) gir vekst, gul (10 - 30 prosent dødelighet) gir «på stedet hvil» mens rødt (mer en 30 prosent dødelighet) gir reduksjon. Miljøeffekten som er tungtveiende er effekten lakselus i disse områdene har på vill laksefisk, sjøørret og vill-laks. Det er kunnskaps og forskningsbaserte data som gir fargesettingen. Om dette står det følgende:

En bredt sammensatt ekspertgruppe har laget en rapport om tilstanden i produksjonsområdene. Rapporten har sett på risiko for lakselusindusert dødelighet på villaks, i tråd med Stortingets forutsetninger.

I rapporten er det gjort en detaljert analyse av lakselus-påvirkning i de ulike produksjonsområdene på basis av all tilgjengelig kunnskap for årene 2016 og 2017. De har også beskrevet hvilke usikkerheter analysene er beheftet med. Ekspertgruppen er samstemt i sine konklusjoner.

Kritiske røster

Altså, er det ingen tvil om effekten havbruksnæringen har i disse områdene, ikke fra ekspertutvalget i hvert fall. Men det har vært kritiske røster mot systemet, både fra miljøorganisasjonene som mener at systemet tillater for høy dødelighet hos vill laksefisk. Og fra oppdrettsnæringen selv som mener at systemet er for generaliserende.

I produksjonsområde 3 og 4, kysten fra Karmøy til Stadlandet lyser det rødt, altså dødelighet på over 30 prosent av den ville laksefisken. Allikevel er det søkt om vekst i rød sone. Og det er blitt gitt ok.

I IntraFish sin artikkel 13.3 skriver de om 43 oppdrettslokaliteter som har søkt om 6 prosent kapasitetsøkning uavhengig av miljøstatus i produksjonsområde. Av 18 søknader som nå er behandlet, er 9 gitt ok til vekst. Av disse har Tombre Fiskeanlegg og Fjord Drift som ligger i rødt område fått vekst.

Spill for galleriet

Da må en jo spørre seg, har trafikklyssystemet ingen reel funksjon? Vi har vært klar over at det ikke ville gi reduksjon før 2019. Men at man skal tillate vekst i et område som har stor negativ effekt på sterkt reduserte villfiskstammer klarer jeg ikke å forstå. 

Per Sandberg har snakket varmt om trafikklyssystemet, og jeg har selv hatt troen på at systemet, men gjerne med flere miljøindikatorer kan være et godt verktøy. Men dette gir jo et inntrykk av spill for galleriet. Hvordan stiller egentlig fiskeriministeren seg til dette? Villfisken i rød sone trenger håp. At man da tillater vekst kan da ikke være forenelig med ministerens visjon for systemet, når nettopp villfisken fungerer som indikatorer.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

- EU-toll hindrer ikke norsk videreforedling

Leserinnlegg
11. august 2020 09:24

Ein stad går grensa

Kommentar
10. august 2020 19:30

Planlegg kysten for matproduksjon!

Kronikk
9. august 2020 13:44

Svak krone stimulerer sjømateksporten i 2020

Leserinnlegg
6. august 2020 08:29

Jasså, går det ikke an?

Kommentar
4. august 2020 07:32

Debatt: - Vi er bekymret for sjøfolkene

Leserinnlegg
3. august 2020 12:08

Mer klimavennlig sjømatproduksjon

Leserinnlegg
2. august 2020 13:45

En sommer ved havet

Kronikk
1. august 2020 16:01

Debatt: - Havet er ingen søppelplass

Leserinnlegg
30. juli 2020 10:56

Debatt: - Få sjøfolka hjem!

Leserinnlegg
30. juli 2020 08:42

Fremtidsrettet fiskerinæring

Leserinnlegg
27. juli 2020 09:43
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.